Sidebar

18
Čet, Sij


Statut, pravilnici...

... obrasci i drugi obavezni dokumenti


Statut Hrvatskog jedriličarskog saveza


Poslovnik Skupštine Hrvatskog jedriličarskog saveza

Stegovni pravilnik

Pravilnik o iznosima startnina na PH i kriterijskim regatama
Pravilnik o verifikaciji i registraciji u jedrenju
Pravilnik o zvanjima
Pravilnik o reklamiranju - WORLD SAILING ADVERTISING CODE 
Pravilnik o nagrađivanju i obrazac prijedloga nagrade

Odluka o službenom putovanju i putnim troškovima

Sistematizacija radnih mjesta Ureda HJS-a

Pravilnik Vijeća zbora sudaca

Pravilnik Vijeća odbora premjerača

Poslovnik Vijeća za natjecanjeČLANSTVO - Karta RH sa popisom članova HJS-a

Osnovna kartica podataka člana HJS-a / Prijava promjene ovlaštenih osoba i službenih kontakta udruge
Primanje novih članova - potrebna dokumentacija
Imenovanje zastupnika u Skupštini HJS-a
Imenovanje zamjenskog zastupnika - kad je zastupnik biran u tijela HJS-a
Jednokratna punomoć ovlaštenoj osobi za Skupštinu
Evidencijski listić - prilaže se kod registracije na Skupštini

Upute o postupanju kluba kod organizacije SP i EP
Uputa Središnjeg državnog ureda za sport

OBRASCI ZA KLUBOVE - REGATE I JEDRILIČARI

Prijava regata u kalendar naredne godine

Zahtjev za registraciju i verifikaciju natjecatelja
Evidencija zdravstvene sposobnosti jedriličara - pojedinačna
Evidencija zdravstvene sposobnosti jedriličara - lista

Prijava reklame za jednu regatu DOC PDF
Prijava reklame za godinu dana DOC PDF

Krstaši - Upis u registar jedrilica HJS-a / Zahtjev za izdavanjem broja na jedru i vinjete

Daske za jedrenje - broj na jedru obrazac


Troškovnik natjecanja iz programa HJS-a
Obrazac putnog naloga

LOGOTIP HJS-a (PDF, AI, CDR, JPG)


OBRASCI ZA SUCE I ZA VOĐENJE REGATE

Regatna pravila - stranice VZS-a

Obrazac za prosvjede - HRV
Obrazac za prosvjede - ENG
Izvještaj EUROSAF Int. jury

STANDARDNI OGLAS REGATE - HRVATSKI / ENGLESKI
STANDARDNE UPUTE ZA JEDRENJE - HRVATSKI / ENGLESKI
STANDARDNE UPUTE PRILOG A - HRVATSKI / ENGLESKI
STANDARDNE UPUTE PRILOG B - HRVATSKI / ENGLESKI


DOKUMENTI HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA

POVEZNICA NA STRANICU DOKUMENATA HOO-a


KATEGORIZACIJA JEDRILIČARA

Pravilnik o kategorizaciji sportaša HOO-a i kategorizacija jedriličara (primjena od 1.1.2016)
Zahtjev za kategorizaciju    (PDF)
Obvezna naplata upravnih pristojbi (biljeg) na zahtjev za kategorizaciju - primjena od 16.03.2017.

OBRASCI PRIJEDLOGA ZA SVE RAZVOJNE PROGRAME

Osobni podaci sportaša
Četverogodišnji plan
Godišnji plan
Izvješće o realizaciji razvojnog programa
Godišnji financijski plan

MZOS - Zakon o sportu
MFIN - Neprofitne organizacije
www.zakon.hr

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA Službenik za informiranje: Ivo Jaić, - članak 13. Zakona o pravu na pristup informacijama

www.pristupinfo.hr - INFORMACIJE

Izvještaj za 2015. godinu - 
Izvještaj za 2016. godinu - Izvještaj za 2017. godinu

IZVJEŠTAJI NEOVISNIH REVIZORA 
o obavljenom revizijskom uvidu u financijska izvješća HJS-a

Izvještaj za 2015. godinu - Izvještaj za 2016. godinu


JAVNA NABAVA