Sidebar

18
Čet, Sij


2017 ORC SP Trst

Na regati u Trstu jedrilo se u tri kategorije. Od devet medalja, osam su uzeli Talijani osim drugog mjesta u klasi A koje je osvojila ruska posada. Od članova HJS-a u prvih deset plasirala se posada Nube kormilara Mate Arapova na 4. mjesto i na 10. mjesto X-cite Tonka Rameše. Konačni rezultati.