Iznimno: U tekućoj godini, jedrilica bez svjedodžbe i broja na jedru,  može nastupiti samo na jednoj regati iz Kalendara HJS-a bez izdane vinjete (plaćene članarine za klasu krstaš). Vlasnik ili korisnik jedrilice o tome mora obavijestiti klub i Ured HJS-a. Klub organizator regate dostaviti će popis ovih jedrilica sa svaku regatu. Popis ovih jedrilica i na kojoj su regati nastupile biti će javno objavljen na internetskim stranicama HJS-a. Vinjetu moraju imati svi brodovi koji nastupe na regati iz Kalendara HJS-a. 

Članarina klase krstaš / vinjeta obavezno se plaća kod izdavanja svjedodžbe.

Registar jedrilica HJS-a i evidencija izdanih vinjeta u tekućoj godini

Obrazac za upis u registar - izdavanje prve vinjete - izmjena vlasnika - promjena podataka
Obrazac nije potrebno ispunjavati kod svakog slijedećeg izdavanja vinjete.
Dovoljno je poslati upit na hjs@hjs.hr

Popis jedrilica pod stranom zastavom sa ishodovanom vinjetom

Popis jedrilica sa iskorištenim pravom jednog nastupa bez vinjete

Obrazac prijave nastupa na jednoj regati bez vinjete

 

Popis jedrilica sa ishodovanim dozvolama za reklame

Prijava reklama na brodu za jednu regatu

Prijava reklama na brodu za godinu dana

 

ORC Svjedodžbe

Monotip klasa - MINI 650, MELGES 24, J 80, RAZRED 40