Smjernice za organizaciju regata

Smjernice za organizaciju regata - 28. kolovoz 2020

 

Dopuna smjernica za krstaše - nova verzija