10. sjednica Izvršnog odbora HJS-a održana je u Zadru, 16. ožujka, 2023. godine. Prije objave potvrđenoga zapisnika donosimo najvažnije informacije i odluke. Sjednici su prisustvovali Zlatko Taritaš predsjednik, Robert Sandalić dopredsjednik i članovi Marin Paić, Toni Mlikota i Ivica Dolenc. Opravdano odsutni članovi Gea Damjanović dopredsjednica i Kazimir Ferenčić. Ostali prisutni: Edo Fantela predsjednik VZN-a i Ivo Jaić tajnik. Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik. 

Izvršni odbor usvojio je Odluku o raspodjeli i financijskoj realizaciji Redovnog programa HJS-a pri HOO u 2023. godini. 

Potvrđeni su iznosi sufinanciranja prvenstava Hrvatske i kriterijskih regata, datumi i organizatori u 2023. godini prema prijedlogu VZN-a.

Izvršen je pregled izdanih naknada za upis regata u Kalendar HJS-a za 2023. godinu po klubovima, iz kojeg proizlazi: Ukupan broj klubova članova 96; Broj upisanih regata u kalendar 350; Klubovi koji ne ispunjavaju uvjete o oslobođenju od naknade 45; Klubovi koji  ispunjavaju uvjete o oslobođenju od naknade  26; Klubovi koji ne organiziraju regate 25. Projekcija priljeva po osnovi naknade je 11.000,00 € u svrhu pokrivanja djela troškova sufinanciranja organizacije prvenstva Hrvatske i kriterijskih natjecanja.


Novi Zakon o sportu – koje novine / obveze donosi
Izvršen je uvid u prezentaciju HOO-a o novinama koje donosi novi Zakon o sportu. Kroz naredni period HOO će izraditi smjernice za članice sa obveznim izmjenama Statuta.
HZTK izvještaj za 2022. godinu – Hrvatski jedriličarski savez predao je na vrijeme Financijski i opisni izvještaj o izvršenju programa HJS-a kod HZTK, koji je i potvrđen pisanim putem. Izvršni odbor primio je na uvid Izvještaj za prethodnu 2022. godinu.

Izvršni odbor donio je izmjene Pravilnika o visini iznosa startnine na prvenstvima Hrvatske i kriterijskim regatama iz Kalendara HJS-a. 

Nacionalni trening centar u uvali Minerska – Šibenik – Predsjednik JK Val i član IO Marin Paić izvijestio je Izvršni odbor o nastojanjima za rješavanjem situacije oko korištenja bivših vojnih objekata za potrebe jedriličarskog sporta. U tu svrhu napisana su dva dopisa ispred HJS-a i JK Val Šibenik koji će se dostaviti županu Šibensko-kninske županije i gradonačelniku Šibenika.

JK Uljanik –dopis u vezi klase Optimist - Prima se na znanje te se zadužuje predsjednik Vijeća za natjecanje Edo Fantela da ispita situaciju u klasi Optimist i izvijesti Izvršni odbor.

Potvrđen Zapisnik 10. sjednice sa prilozima - objavljeno dana 24.05.2023.