Raspisuje se natječaj za organizaciju pet kvalifikacijskih regata po regiji sjever i pet kvalifikacijskih regata po regiji jug u razdoblju od 21.09.2018. do 24.03.2019. i natječaj za organizaciju izbornih regata (2 sjever, 2 jug) na datume: 5.4.-7.4.2019., 12.4.-14.4.2019., 3.5.-5.5.2019., 10.5.-12.5.2019.

Ponude za organizaciju kvalifikacijskih i izbornih regata potrebno je dostaviti do 10. rujna. 2018. na e-mail vzn@hjs.hr i hjs@hjs.hr

Način sufinanciranja kvalifikacijskih regata i izbornih regata temeljem iskustva u protekloj sezoni se mijenja radi praktičnosti. Za troškove sudaca na kvalifikacijskim regatama odobravaju se sredstva u iznosu 2.000,00 kuna, a za troškove sudaca na izbornim regatama odobrava se iznos 10.000,00 kn. Sredstva će se transferirati na klubove organizatore, a realizaciju sredstava u skladu sa zakonima RH izvršit će ured HJS-a.