Kalendar 2019.

U slučaju preklapanja regata obavezan je dogovor klubova kod izmjene terrmina.