Prema uputi Središnjeg državnog ureda za sport, objavljujemo konačnu listu jedriličara kandidata koji se upisuju u razredne odjele za sportaše.