Temeljem vaših upisa objavljujemo radnu verziju Kalendara regata za 2020. godinu. Molimo pregledajte upis regata i eventualne primjedbe dostavite do 04.12.2019. na mail adrese lana.tosti@hjs.hr ili hjs@hjs.hr