Odlukom Izvršnog odbora sva jedriličarska takmičenja se odgađaju do 30.04.2020.