Oglasna ploča HJS-a

Održana je u Puntu na Krku, 24. kolovoza 2020. godine. Prisutni iz Izvršnog odbora Zlatko Taritaš predsjednik, Gea Damjanović dopredsjednica IO i članovi Ivica Dolenc, Petar Kopanica i Robert Sandalić. Opravdano odsutni: Zoran Popović dopredsjednik i član Toni Mlikota. Prisutni: Ivo Jaić tajnik, Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje, Vilim Nakrst predsjednik Skupštine. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda, sjednicu je otvorio i vodio predsjednik.

Usvajanje Zapisnika prethodne sjednice – usvaja se jednoglasno.
Predsjednik Skupštine Vilim Nakrst ima primjedbu na usvojeni Pravilnik Vijeća zbora sudaca. Smatra da je nova stavka u Pravilniku - pravo na troškove i naknade kontraproduktivna: Točka 6.1.C Pravilnika – „predsjednici RO i OZP imaju pravo na nadoknadu za suđenje uvećanu za pola zakonske dnevnice u RH.“ Vilim Nakrst će Izvršnom odboru dati pisani prigovor na Pravilnik VZS-a.

Potvrda odluka između dviju sjednica – odluke se potvrđuju jednoglasno
20.07.2020 - Svi članovi Izvršnog odbora prihvatili su tumačenje Statuta HJS-a od strane pravne službe Hrvatskog olimpijskog odbora vezano na kandidature i mandate – Pravna služba HOO dala je tumačenje u slučaju kada je zastupnik na funkciji u tijelima upravljanja HJS-a proveo manje od 4 godine – da li se smatra punim mandatom, odnosno da li je mandat predsjednika HJS-a koji je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora u koliziji po pitanju prava obnašanja dužnosti u dva mandata u slučaju da je kandidat prethodno bio član IO.
Članak 23. stavak 3. Statuta navodi da „mandat predsjednika traje četiri godine i može biti biran u najviše dva mandata“. Statut također navodi da je „Predsjednik ujedno predsjednik Izvršnog odbora i rukovodi njegovim radom“., te da mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine i mogu biti birani u najviše dva mandata“ Slijedom navedenog izabrani Predsjednik saveza postaje i predsjednik Izvršnog odbora, a ne član Izvršnog odbora, te se u izboru Predsjednika ne može vezati mandat u kojem je ranije bio član Izvršnog odbora. Dva mandata su dopuštena Predsjedniku Saveza, odnosno predsjedniku Izvršnog odbora i dva mandata su dopuštena članu Izvršnog odbora, koji mogu biti dopušteni istoj osobi.
Nadalje, predsjednik Saveza je i predsjednik Izvršnog odbora. Nedvojbeno je da predsjednik ne postaje članom Izvršnog odbora, te funkcija člana Izvršnog odbora samo u jednoj godini mandata, pa i da je trajala puni mandat od 4 godine računa se mandatom člana Izvršnog odbora i niti jednom odredbom nije propisano da se broj mandata članova Izvršnog odbora i Predsjednika Saveza i predsjednika Izvršnog odbora međusobno zbrajaju u pogledu maksimalnog broja mandata koji jedna osoba može biti na funkciji. Temeljem članka 27. stavak 2. statuta navodi se da „mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine i mogu biti birani u najviše dva mandata“. Predsjednikom saveza se ne postaje kao član Izvršnog odbora, niti obrnuto. Niti se članom Izvršnog odbora postaje kao Predsjednik Saveza. Drugačiji je izbor tih funkcija, nema odredbi koje bi ukazivale na kumulativnost tih dviju funkcija.
11.08.2020. - Usvajaju se prijedlozi VZN-a.
TERMINI I ORGANIZATORI IZBORNIH REGATA ZA OPTIMISTE - EP U SLOVENIJI - 18.-25.10.20:
1. Izborna regata Organizator: JK Labud, , Termin: 04.- 06.09.2020. u Splitu
2. Izborna regata Organizator: JK Split, Termin: 11.- 13.09.2020. u Splitu
3. Izborna regata Organizator: JK Kvarner, Termin: 25.- 27.09.2020. u Rapcu

PLAN I TROŠKOVNIK ZA KLASU OPTIMIST DO KRAJA 2020. Prihvaća se prijedlog VZN – a za prenamjenu sredstava za trening kamp u Šibeniku planiran od 25.08. – 30.08.2020. i otkazan, u sredstva za pripreme reprezentacije neposredno prije početka EP u Sloveniji, te nastup na regati Prvenstvo Slovenije u terminu održavanja 18.09. 20.09.2020. uoči EP prvenstva za prva četiri dečka te prve tri djevojčice na izbornoj ljestvici na dan 14.9.2020.
DODATNA TRI MJESTA ZA EP OPTIMIST 18.10.-25.10.2020. Prihvaća se prijedlog VZN - a za tri dodatna mjesta za takmičare / takmičarke na Europskom prvenstvu klase Optimist koje će se održati od 18.10. – 25.10.2020. u Sloveniji.
Osnivanje Pododbora za zdravstvo HJS-a – imenovanje članova
Izvršni odbor, do kraja svog mandata, imenuje članove Pododbora dr. Vladu Ivančeva i fizioterapeuta Daria Karamatića na prijedlog predsjednika Pododbora dr. Nebojše Nikolića.

Članstvo
Prestanak članstva temeljem obavijesti Jedriličarskog kluba Gažul od 15.7 sukladno Članku 15. Statuta HJS-a. JK Gažul briše se iz članstva HJS-a.

Sufinanciranje nacionalnih prvenstava Ministarstva turizma i sporta – program SDUS
PH održana u razdoblju 20.7. do 5.8 za klase 420, 49er, 49er FX, Laser 4.7, Laser Standard, Optimist flotno i ekipno sufinancirana su sredstvima Državnog proračuna za 2020. godinu (COVID-19) prema programu Središnjeg državnog ureda za sport u ukupnom iznosu od 350.000,00 kn.
Izvršen je uvid u dosadašnje zaprimljene obračune klubova i rekapitulaciju troškova sa prvenstava. Nakon zaprimanja svih obračuna donijeti će se odluka o visini iznosa refundacije po klubu. Pozivaju se klubovi na žurnu dostavu obračuna sa prvenstava.

Pregled realizacije Financijskog plana HJS-a
Izvršen je uvid u realizaciju plana HJS-a, posebno za programe HOO-a: Redovni i individualne te je nakon diskusije o upitnoj realizaciji do kraja godine što je uzrokovano pandemijom, zaključeno da će se do kraja rujna znati koje će se regate održati, a koje ne. Po potrebi donijeti će se nove odluke. Tajnik će dodatno provjeriti sa svim korisnicima programa način (korištenje rebalansa za opremu) i vrijeme realizacije programa do kraja godine.

Razno
- Zaprimljene su žalbe na rezultate sa PH flotno od JK Uljanik, JK Labud i JK Zenta, te prigovor na PH ekipno od JK Vega. Žalbe su proslijeđene na Vijeće zbora sudaca - Odbor za žalbe. Nakon zaprimanja predmetnog mišljenja Izvršni odbor će odgovoriti klubovima.
- Radi situacije uzrokovane aktualnom pandemijom, svi jedriličari korisnici programa Hrvatskog jedriličarskog saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora, do daljnjeg se moraju javljati u ured HJS-a za svaku putovanje u inozemstvo. Najavu odlaska izvan Hrvatske potrebno je poslati na e-mail hjs@hjs.hr najkasnije dva dana prije putovanja.

Dana 12.08.2020. Izvršni odbor donio je sljedeće odluke:

1. TERMINI I ORGANIZATORI IZBORNIH REGATE ZA KLASU OPTIMIST ZA EP U SLOVENIJI OD 18.10. DO 25.10.2020.

Prihvaća se prijedlog VZN – a o terminima i organizatorima izbornih regata za klasu Optimist za EP u Sloveniji od 18.10. do 25.10.2020.

1. IZBORNA REGATA

ORGANIZATOR: JK LABUD, SPLIT

TERMIN ODRŽAVANJA: 04.09 - 06.09.2020.

MJESTO ODRŽAVANJA: SPLIT

2. IZBORNA REGATA

ORGANIZATOR: JK SPLIT, SPLIT

TERMIN ODRŽAVANJA: 11.09 - 13.09.2020.

MJESTO ODRŽAVANJA: SPLIT

3. IZBORNA REGATA

ORGANIZATOR: JK KVARNER, RABAC

TERMIN ODRŽAVANJA: 25.09 - 27.09.2020.

MJESTO ODRŽAVANJA: RABAC

2. PLAN I TROŠKOVNIK ZA KLASU OPTIMIST DO KRAJA 2020.

Prihvaća se prijedlog VZN – a za prenamjenu sredstava za trening kamp u Šibeniku planiran od

25.08. – 30.08.2020. i otkazan, u sredstva za pripreme reprezentacije neposredno prije početka EP u

Sloveniji, te nastup na regati Prvenstvo Slovenije u terminu održavanja 18.09. 20.09.2020. uoči EP

prvenstva za prva četiri dečka te prve tri djevojčice na izbornoj ljestvici na dan 14.9.2020.

3. DODATNA TRI MJESTA ZA EP KLASA OPTIMIST 18.10.-25.10.2020. SLOVENIJA

Prihvaća se prijedlog VZN - a za tri dodatna mjesta za takmičare / takmičarke na Europskom prvenstvu klase Optimist koje će se održati od 18.10. – 25.10.2020. u Sloveniji.

Održana je u Splitu, 15. srpnja 2020. godine. Prisutni iz Izvršnog odbora Zlatko Taritaš predsjednik i članovi Ivica Dolenc, Toni Mlikota i telefonski aktivno prisutan član Petar Kopanica, koji je glasao kod svih odluka po točkama dnevnog reda. Opravdano odsutni: Gea Damjanović dopredsjednica, Zoran Popović dopredsjednik i član Robert Sandalić. Prisutni: Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje, Miroslav Bjelajac predsjednik Vijeća zbora sudaca, Ivo Jaić tajnik.

Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda, sjednicu je otvorio i vodio predsjednik.

Izvršni odbor potvrdio je svoje ranije odluke između dviju sjednica:
Potvrda odluke od 12.6.2020 - Preraspodjela unutar sredstava Redovnog programa
Potvrda odluke od 26.6.2020 - Dodjela nagrada i naslova na prvenstvima Hrvatske u jedrenju

Osnivanje Pododbora za zdravstvo HJS-a
Predsjednikom Pododbora za zdravstvo imenuje se dr. Nebojša Nikolić i zadužuje se da predloži dva člana Pododbora do 1. rujna 2020.

Priprema za Redovnu Izbornu Skupštinu u Zadru
Tumačenje Statuta vezano na kandidature i mandate – Pravna služba HOO dala je tumačenje u slučaju kada je zastupnik na funkciji u tijelima upravljanja HJS-a proveo manje od 4 godine – da li se smatra punim mandatom, odnosno da li je mandat predsjednika HJS-a koji je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora u koliziji po pitanju prava obnašanja dužnosti u dva mandata u slučaju da je kandidat prethodno bio član IO.
Izvršni odbor će ovu točku dnevnog reda, odnosno prihvaćanje ovog mišljenja kao službenog stava Izvršnog odbora koji tumači Statut izglasati na posebnoj telefonskoj sjednici.

Izmjena Pravilnika VZS-a temeljem prijedloga VZS-a
Nakon što je predsjednik VZS-a Miroslav Bjelajac obrazložio potrebne izmjene temeljem situacije na terenu i važeće zakonske regulative, usvajaju se izmjene Pravilnika VZS-a uz određene korekcije koje je prihvatio predsjednik VZS-a. Usvojeni Pravilnik se objavljuje u prilogu ovom zapisniku.

Informacije nakon Vijeća i Skupštine HOO-a – rebalans i prenamjene
Redovni program: HOO je prihvatio prijedlog prenamjene HJS-a za potrebe nabave opreme za jedriličare korisnike ovog programa umjesto troškova natjecanja koja su otkazana.
Napomena:
Nakon smanjena sredstva od HOO-a ukupni plan HJS-a iznosi:
UKUPAN PLAN HJS 2020 prije umanjenja 7.786.628,50; Umanjenje RP HOO 1.236.146,00; PLAN HJS 2020 nakon umanjenja 6.550.482,50
Postotak umanjenja 16%
Prema usvojenom izmjene i dopune financijskog plana obvezno se provode u slučaju značajnih odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane, a posebice u slučaju nastanka novih obveza za čije podmirenje sredstva nisu osigurana, odnosno smanjenja prihoda uz čije je ostvarenje vezano podmirenje već nastalih obveza. Značajnim odstupanjima smatraju se sva odstupanja veća od 20% u odnosu na ukupan plan prihoda i rashoda.
Razvojni programi: do danas HJS nije pismeno primio odluku HOO-a o smanjenju visine sredstava u razvojnim programima. Kada HJS primi dotične odluke o istom će obavijestiti korisnike programa. Tada će se, sukladno prijedlogu korisnika programa, zatražiti moguće prenamjene.

Zahtjevi klubova - JK Istra – nastup na SP 470
Pored odobrenih 10.000,00 kn odobrava se dodatnih 5.000,00 kn. Ukupno 15.000,00 u cilju razvoja jedrenja u dvosjedima.

Zahtjevi JSPGŽ – klasa Optimist
Prima se na znanje materijal dostavljen Izvršnom odboru. Zaprimljena dokumentacija upućuje se Vijeću za natjecanje i tajniku klase Optimist. VZN će proanalizirati zahtjeve iz JSPGŽ do rujna ove godine. Predsjednik će sazvati posebnu sjednicu po ovom pitanju u listopadu

PH za klase 470, Finn i RSX koje se trebalo održati od 21. do 23. kolovoza, održati će se u terminu 11. do 13. kolovoza, radi obaveza jedriličara na EP.

Usvajaju se prijedlozi VZN-a:
Za izborni sustav za SP i EP 2020. godine boduje se:
PH klase Optimist 2019.
PH klase Optimist 2020.
Raspisati će se natječaj za organizaciju maksimalno četiri izborne regate u razdoblju od 7.8. do 27.9.2020. Klubovi organizatori sami predlažu termine u navedenom razdoblju. Na izbornim regatama u 2020. godini mogu nastupiti svi verificirani jedriličari. Termin 18.9.-20.9.2020. ostaviti slobodan zbog održavanja Prvenstva Slovenije. Za valjani izborni sustav u 2020. godini potrebne su dvije regate. Ukoliko se održi tri ili više regata (PH + izborne regate) boduju se tri najbolja rezultata.

Dopis JK Labud
Zaprimljen je dopis iz JK Labud u vezi održavanja Mrdujske regate i troškovima natjecatelja s tim u vezi. Izvršni odbor je raspravljao o predmetnom dopisu. U prethodnom mandatnom razdoblju usvojena je odluka da svaka jedrilica može nastupiti na jednoj regati godišnje bez plaćanja vinjete. Navedena odluka je i dalje na snazi te se može primijeniti na Mrdujsku regatu. Raspravljan je prijedlog da vinjeta ne bude potrebna za regate tipa ''clasic'' (npr. regate za jedrilice sa latinskim jedrima, regate za drvene jedrilice i sl.) ili za jedrilice do ukupne dužine 6m, … Nakon detaljnijeg promišljanja, a u cilju poticanja svih vrsta jedrenja, biti će donijeta adekvatna odluka.

Pozivaju se klubovi spremni organizirati izbornu regatu za klasu Optimist da u razdoblju od 7.8. do 27.9.2020. sami predlaže termin održavanja izborne regate. Termin 18.9.-20.9.2020. ostaviti slobodan zbog održavanja Prvenstva Slovenije. Na izbornim regatama u 2020. godini mogu nastupiti svi verificirani jedriličari. Za valjani izborni sustav u 2020. godini potrebne su dvije regate. Ukoliko se održi tri ili više regata boduju se tri najbolja rezultata. Kandidaturu poslati na e-mail hjs@hjs.hr do 23.07.2020. u 12.00 sati