Oglasna ploča HJS-a

Izvanredna sjednica Skupštine održati će se u Šibeniku - Šibenska gradska vijećnica dana 14. rujna 2019. - subota sa početkom u 13.30. sati. Poziv Predsjednika Skupštine sa materijalima poslani su na službene e-mail adrese klubova.

Dana 14. rujna 2019. u subotu u Šibeniku održati će se Izvanredna sjednica Skupštine Hrvatskoga jedriličarskoga saveza po pitanjima preseljenja ureda HJS-a i financijskih obveza koje iz toga proizlaze; odnosno usklađenja Financijskog plana HJS-a. Poziv i Dnevni red Skupštine sa pripadajućim materijalima biti će dostavljeni na vrijeme i u skladu sa Statutom i Poslovnikom.

Sjednica je održana Zadru, 12. srpnja 2019. godine. Informacije i odluke sa sjednice, prije potvrde zapisnika: Prisutni iz IO HJS-a: Zlatko Taritaš predsjednik, Zoran Popović dopredsjednik i članovi Ivica Dolenc, Robert Sandalić i Petar Kopanica Opravdano odsutna: Gea Damjanović dopredsjednica

Prisutni: Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje, Mislav Olujić, Ivo Jaić tajnik

Prostorije ureda HJS-a
Grad Split ponudio je HJS-u prostor za smještaj ureda u okviru Sportskog centra Gripe kao trajno rješenje, gdje je smještena većina splitskih sportskih udruga. Površina i smještaj prostorija je zadovoljavajuća, dok u sam prostor treba uložiti sredstva kako bi isti bio priveden funkciji ureda za potrebe HJS-a na primjeren način. Na osnovu prethodnih konzultacija i izbora među ponuđenim rješenjima prihvaćen je Idejni projekt uređenja budućeg Ureda Saveza koji je izradila arhitektica Katja Dešković. Na osnovu tog projekta Mislav Olujić je izradio procjenu troškova uređenja. Na temu novog sjedišta Saveza Predsjednik je odradio dva sastanka sa predsjednikom HOO, gospodinom Matešom, koji je izrazio svoju podršku ostanku sjedišta Saveza u Splitu i pomogao u kontaktima sa gradskim vlastima Splita te ERSTE bankom kao mogućim kreditorom Saveza.
Održan je niz sastanaka sa predstavnicima Grada Splita i JU Sportski objekti – Split na kojem su dogovarani uvjeti i preinake prostora, te su prije sastanka narednog tjedna u uredu Gradonačelnika Splita donijete sljedeće odluke:
- Izvršni odbor prihvaća ponudu Grada Splita za preseljenjem prostorija ureda u Sportski Centar Gripe – Osječka 11, kao najpovoljnije rješenje u situaciji kakvoj je HJS.
- Prihvaća se Idejni projekt preuređenja ovlaštene arhitektice Katje Dešković i od iste se naručuje Izvedbeni projekt uređenja sa troškovnikom.
- Izvršni odbor temeljem Članka 28.(4) Statuta HJS-a osniva privremeni Pododbor za uređenje prostorija HJS-a, te imenuje sastav: Zoran Popović - dipl. ing. arhitekture i Mislav Olujić dipl. ing. građevine. Nakon sastavljanja troškovnika i prije oglašavanja natječaja u pododbor će se imenovati i osoba sa certifikatom za sprovođenje javne nabave sukladno zakonima RH kojih je HJS obveznik.
- IO donosi načelnu odluku da bi se uređenje prostorija Saveza financiralo bankovnim kreditom u cijelosti ili većim dijelom (60-70%) s rokom otplate na pet (5) godina zaključno sa 2024. a ostatak vlastitim sredstvima. Ako bi uvjeti bankovnog kredita bili nepovoljni bit ćemo primorani uređivati prostorije vlastitim sredstvima. Povrat kredita i/ili nadoknadu moguće uloženih vlastitih sredstava financirali bi povećanjem godišnje članarine klubovima kroz narednih pet (5) godina.
Da bi se navedene odluke mogle sprovesti u skladu sa Financijskim planom HJS-a za 2019. godinu biti će potrebno sazvati Izvanrednu sjednicu Skupštine, u skladu sa Člankom 22.(6) Statuta HJS-a, sa razlogom usklađenja Financijskog plana HJS-a i donošenja svih potrebnih odluka u vezi preseljenja i preuređenja prostorija HJS-a. Izvršni odbor predlaže saziv Izvanredne sjednice skupštine. Nakon izrade pripadajućih materijala, dogovora o mjestu održavanja i konzultacija sa predsjednikom Skupštine Vilimom Nakrstom, termin održavanja Izvanredne sjednice Skupštine bio bi početkom mjeseca rujna. Sve članice Saveza će pravovremeno dobiti obavijest i poziv na Izvanrednu sjednicu u skladu sa Statutom i Poslovnikom.

Realizacija ukupnog Financijskog plana HJS-a za 2019. na dan 30.06.2019
Izvršen je uvid u realizaciju Financijskog plana HJS-a za 2019. godinu i na dan 30. lipnja ukupni prilivi iznose 45% plana priliva - 3.138.000,00 kn, a odljeva 44,00% plana - 3.038.000,00 kn.

Sportska problematika
- Zaprimljen je dopis Igora Marenića kojim traži od Izvršnog odbora dodatno vrijeme za konačnu odluku o nastavku karijere i jedrenju u klasi Nacra 17.
- Iz rezervnih sredstava Redovnog programa HJS-a odobrava se 20.000,00 kn za natjecanja jedriličarke Karle Šavar koja je nastavila jedriti u klasi Laser Radial nakon Nacre 17.
- Na sjednici je i raspravljano o tekućoj sportskoj problematici, sportskim rezultatima u svim uzrasnim kategorijama u 2019. godini i nastupu na predstojećim natjecanjima.

Razno
- Usvaja se prijedlog da seniorski reprezentativci dobiju ukupno po 3 majice Saveza za potrebe priprema i nastupa na natjecanjima.
- Donosi se odluka da se naruči dodatnih 200 majica HJS u veličinama sukladno potrebama i za to se zadužuje Ivica Dolenc.
- Zadužuje se Predsjednik da kontaktira sa službama HOO i utvrdi mogućnost da se jedriličari koji su osigurali nastup na OI opreme kompletno ili djelomično opremom koju HOO ima trenutno na raspolaganju. (Po potrebi Savez bi tu opremu platio HOO-u)

Sjednica je održana Splitu, 30. svibnja 2019. godine. Odluke sa sjednice, prije potvrde zapisnika:

Prostorije ureda
Usvaja se odluka o potpisivanju Anexa ugovora o zakupu sa Nikolom Deškovićem potpisanim 17.05.2019., donesena između dvije sjednice.
Informacija o ponuđenom prostoru za HJS-u od Grada Splita
Nakon pregleda prostora od članova IO, ponuđen je prostor ocijenjen kao prihvatljiv ali uz određena ulaganja. Grad je spreman priznati dio troškova ulaganja u prostor.
Prihvaća se ponuda za izradu Idejnog projekta interijera kao faze 1. u vrijednosti od 6.000,00 kn od strane ovlaštenog arhitekta K. Dešković.

Primanje u članstvo JK Sveti Ante – Tučepi
Nakon zaprimanja zahtijevane dokumentacije JK Tučepi prima se u članstvo HJS-a.

Financijski plan HJS-a
Redovni program natjecanja, pripreme i oprema
Radi nepredviđenih povećanih troškova klase odobrava se 30.000,0 kn za program klase. Sredstva se raspoređuju iz rezervnih sredstava.
Dopis JK Split – odustajanje od projekta Nacra
Izvršni odbor primio je na znanje očitovanje JK Split. Ispred Izvršnog odbora zadužuje se Robert Sandalić i Edo Fantela da izvrše dodatne razgovore sa zainteresiranima za projekt Nacra. Nakon izvještaja Izvršni odbor donijeti će nove odluke u vezi gospodarenja jedrilicom Nacra te druge odluke po ovom projektu.
Jedriličarki Anđeli De Michelli Vitturi odmrzavaju se sredstva i može ih koristiti za natjecanja klase Laser radial kako je i bilo predviđeno prvotnim planom.
Predviđena sredstva Igora Marenića u iznosu 150.000,00 kn raspoređuju se u rezervna sredstva do nove preraspodjele.

Revizijski izvještaji
Revizijski izvještaj za 2018. godinu – nakon usmenog objašnjenja Jasminke Reić, financijske tajnice prima se na znanje Izvještaj koji će se objaviti na stranicama HJS-a.
Prihvaća se ponuda za izradu revizijskog uvida za 2019. godinu.

Vijeće za natjecanje
Izvršni odbor prima na znanje odluke VZN-a po zapisnicima VZN-a od 11.5. i 14.05 2019.
Realizacija prethodne odluke vezano na sastav trenera iz programa HOO-a – trener klase Finn. Prema prijedlogu predsjednika VZN-a usvaja se slijedeća odluka. Nakon što klasa Finn nije ispunila normu, u cilju pomoći i ispunjenja norme klase 49er FX - u program angažiranja trenera HOO-a predložiti će se Karlo Krpeljević trener posade 49erFX umjesto dosadašnjeg korisnika programa Velimira Velimirovića.
Vijeće zbora sudaca
VZS-a je izršio preraspodjelu sredstava unutar plana VZS-a za potrebe sudačkog rada po Kalendaru HJS-a i dnevnom radu na odobrenjima oglasa i sudačkog sastava, ažuriranju promjena i ostalog poslovanja kod odobrenja regata HJS-a.


Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izdalo je nove upute o postupanju prilikom odobrenja regata, koje do danas nije službeno dostavljeno HJS-u.
Edo Fantela dao je kratak usmeni izvještaj sa polugodišnjeg sastanka WS-a u Londonu.

Naredna sjednica održati će se početkom srpnja.