Oglasna ploča HJS-a

Objavljujemo radnu verziju Kalendara za 2023. godinu, temeljem vaših upisa. Kalendar HJS ažurirano 11.01.2023.

Molimo Vas da upisane regate provjerite, te ukoliko smatrate da postoje eventualni nedostaci ili eventualna preklapanja regata sa drugim klubovima pošaljite svoje komentare ili primjedbe na mail: hjs@hjs.hr najkasnije do 14.12.2022. godine. Također, podsjećamo na donesenu odluku sa 8. sjednice Izvršnog odbora HJS-a koja će biti u primjeni od 01.01.2023. godine, a odnosi se na naknade za upis regata u Kalendar HJS-a: "Izvršni odbor donosi odluku da se za svaku regatu prijavljenu u Kalendar HJS-a plaća administrativna naknadu u iznosu od 50 € + PDV. Pravo izuzeća od ove odluke imaju klubovi koji su u prethodnoj godini imali najmanje tri verificirana jedriličara pri HJS-u u dobi do 16 godina i koju su, svaki ponaosob, nastupili na najmanje tri regate u svom uzrastu, disciplini odnosno klasi primjerenoj za svoju dob – npr u klasama: Optimist, ILCA 4, Techno 293, IQFoil, Kite, 29er, 420, Cadet… Nastup se potvrđuje plasmanom na kriterijskoj ljestvici ili službenim rezultatima regate na kojima jedriličar ima plasman nakon jedrenja. Pristojba za naknadno uvrštenje regate do daljnjeg ostaje kao i prethodnih godina 500 € + PDV. Tajnik će sastaviti tekst odluke sa rokovima i drugim stavkama za operativno provođenje navedene odluke Izvršnog odbora.“

Redovna sjednica Skupštine HJS-a održati će se u subotu 10.12.2022. u Biogradu, u domaćinstvu Jedriličarskog kluba Biograd. Pozivaju se zastupnici da prisustvuju sjednici. Ukoliko ste spriječeni pozivamo vas da opunomoćite svoju zamjenu (punomoć). Sjednica će se održati u Kapetanskom klubu, poviše restorana u Marini Kornati sa početkom u 12.00 sati. Registracija zastupnika započinje u 11.00. sati. Dopunjene materijale Skupštine možete predići u rubrici za članstvo na internetskim stranicama HJS-a.

Pozivamo Klubove na upis regata u Kalendar regata za 2023. godinu. Upisivanje regata u Kalendar moguće je samo za registrirane klubove članove HJS-a. Nakon unosa korisničkog imena i lozinke te logiranja, pod izbornikom REGATE U HR, nalazi se poveznica Kalendar za 2023. i potom slijedite prikazane upute. Molimo izvršite upis regata zaključno do 01. prosinca 2022. Objava radne verzije kalendara te kategorizacija regata planirana je do 10.12.2022. U slučaju preklapanja regata moguće je dostaviti primjedbe na mail adresu: hjs@hjs.hr 

Odlukom IO-a na prijedlog VZN-a određeni su slijedeći termini PH i izbornih regata u 2023. godini:
- PH OPT team race 18.08.-20.08.2023.
- PH OPT do 12 godina 01.09.-03.09.2023.
- PH OPT flotno 07.09.-10.09.2023.
- 1. Izborna regata jug 21.04.-23.04.2023.
- 2. Izborna regata jug 28.04.-30.04.2023.
- 3. Izborna regata sjever 19.05.-21.05.2023.
- 4. Izborna regata sjever 26.05.-28.05.2023.

Odlukom su određene i kriterijske regate za klasu ILCA 4 i ILCA 6 do kraja 2023.:
- Kup Opatije
- Sveti Nikola
- Novogodišnja regata

Raspis natječaja za organizaciju PH uz sufinanciranje HJS-a objaviti će se naknadno.

Važna napomena: Prije konačnog usvajanja Kalendara HJS-a, Izvršni odbor donijeti će posebnu odluku o naplati naknade za upis regata u kalendar klubovima bez sportskog pogona (nemaju verificiranih natjecatelja u malim/sportskim klasama, ne natječu se u malim klasama, ne organiziraju regate u malim klasama, već je glavnina ili cjelokupno djelovanje kluba usmjereno na organizaciju regata krstaša i to charther, poslovnih, turističkih i sličnih komercijalnih regata)