Oglasna ploča HJS-a

Održana je u Zagrebu, 3. studenog, 2021. godine. U sjednici su učestvovali iz Izvršnog odbora HJS-a: Zlatko Taritaš predsjednik, Robert Sandalić dopredsjednik IO i članovi Ivica Dolenc i Kazimir Ferenčić Ostali: Edo Fantela predsjednik VZN-a i Ivo Jaić tajnik

Pregled odluka sa sjednice:

Prijedlozi i odluke VZN-a
Izvršni odbor usvaja i potvrđuje slijedeće prijedloge Vijeća za natjecanje.
- Potvrđuje se Tajnik klase ILCA juniori - Robert Jurinčić umjesto Tea Piasevolija
- Klasa Optimist - nastavlja se sa sustavom natjecanja usvojenim za natjecateljsku sezonu 2017/18 sa kvalifikacijskim i izbornim regatama. Sustav bodovanja regata ostaje isti i sa Kupom Hrvatske. Kvalifikacijske regate će se održati za regije sjever i jug u razdoblju od 24.9.2021. do 20.3.2022. Kvalifikacijske regate su kategorija 3+ uz dodatak obaveznog suđenja na moru RP42. Ovogodišnje PH za klasu Optimist održano u Medulinu, po prijašnjim odlukama ulazi kao kvalifikacijska i izborna regata. VZN donosi odluku da po završetku zadnje izborne regate te potvrde kadetskih reprezentativaca za SP i EP od strane VZN-a - sve reprezentativne akcije (pripreme i regate) postaju obavezne za sve reprezentativce. Vođe puta za SP i EP ostaju i dalje Marko Zuban za SP te Josip Golem za EP.
- Kriterijske regate za klasu ILCA u 2021. godini:
PH – ILCA 6, Kup Opatije, Sveti Nikola i Novogodišnja regata Hvar
Sustav natjecanja: ukupno će biti osam kriterijskih regata, naknadno će se utvrditi koje su još četiri regate u 2022. godini. Sustav bodovanja regata: održano 8 boduje se 7, održano 7 boduje se 6, održano 6 boduje se 5, održano 5 boduje se 4, održano 4 boduje se 3, održano 3 boduje se 2, održano 2 boduje se 2.
- Kriterij za odlazak na ISAF Youth završava sa regatom PH ILCA 6 od 17.9. do 19.9.2021.

Financijski plan HJS-a 2021:
- Izvršen je pregled realizacije Financijskog plana na dan 19.10.2021.
- Redovni program HJS-a i međunarodna natjecanja do kraja 2021. godine – Izvršena je rekapitulacija neutrošenih sredstava i temeljem prijedloga predsjednika VZN-a Izvršni odbor donio je slijedeću odluku. Neutrošena sredstva Milana Vujasinovića, posade Igor Marenić /Anđela de Micheli Vitturi i sredstva za Offshore klasu, zajedno sa rezervnim sredstvima raspoređuju se u dodatna sredstva za kadete u iznosu od 38.357,53 kn (regata u Berlinu i razlika više utrošenih sredstava), 50.000,00 kn za klasu 420 prema planu tajnika klase Karla Krpeljevića i po 40.000,00 kn za jedriličare sa ponajboljim rezultatima u olimpijskim klasama: Enia Ninčević, Michaella de Micheli Vitturi, Filip Jurišić, Palma Čargo i Martin Dolenc.
- Prema iskazanim potrebama posade Šime i Mihovila Fantele i Elene Vorobeve dio ili sva neutrošena sredstava prenamijeniti će se u opremu (jedrilica, dijelovi). Ostali korisnici Redovnog programa mogu također prenamijeniti dodijeljena sredstva iz gornje stavke prema potrebama te ih pisano argumentirati kako bi ured zahtjeve dostavio u HOO.
- Odobrava se JK Vega refundacija nezatraženih sredstava za organizaciju 2 kvalifikac. regate
- Plan HJS-a kod HZTK - uređenje prostorija: temeljem javnog poziva HZTK za građevinsko uređenje i sanaciju uredskog prostora odobreno je 60.957,00 kn HJS-u za dovršetak uređenja prostorija ureda: ugradnja klime i zatvaranje prostorija radi smanjenja potrošnje energije grijanja i hlađenja te nabavu uredskog namještaja. Realizacija je u tijeku.
- Djelatnica Dora Radić od 1.1.2022. prima se u stalni radni odnos, a sve sukladno odluci o financiranju njene plaće od strane HZTK.

Imenovanje članova stalnih stručnih tijela predviđenih Statutom HJS-a
Temeljem prijedloga predsjednika Vijeća odbora premjerača Zorana Grubiše za članove se imenuju Denis Marinov i Josip Jospić.

Kalendar regata HJS – pregled održanih regata – usporedba 2019., 2020. i 2021.
- Izvršen je uvid u realizaciju i usporedbu održanih regata prijavljenih u Kalendar HJS-a.
- Odobrava se termin 19.-21.11.2021. za PH 470. Organizator JK Labud u Splitu.

Primanje u članstvo
YC Zlarin Zlarin – reaktivacija članstva dugogodišnjeg kluba (1986.), zahtjev za primanje u članstvo sa usklađenom i kompletiranom dokumentacijom na dan 19.10.2021. je pravovaljan te ispunjava uvjete za primanje u članstvo pri HJS-u sukladno Statutu HJS-a, ZOS i ZOU. Predsjednik kluba: Roberto Bolanča, Tajnik kluba: Renato Ljuba. Adresa kluba: Zlarin, Ispo Leroja bb.
JK Hydro Dubrovnik – zahtjev za primanje u članstvo sa usklađenom i kompletiranom dokumentacijom na dan 19.10.2021. je pravovaljan te ispunjava uvjete za primanje u članstvo pri HJS-u sukladno Statutu HJS-a, ZOS i ZOU. Predsjednik kluba: Ivan Grgić, Tajnik kluba: Lovre Peović. Adresa kluba: Dubrovnik, V. Mačeka 34.

Priprema za Redovnu sjednicu Skupštine HJS-a dana 11.12.2021. u Makarskoj
Izvršni odbor usvojio je sukladno Poslovniku i Statutu Dnevni red sjednice, te potvrdio članarine HJS-a koje ostaju u istom iznosu kao i prethodnih godina. Tajnik će sukladno statutu poslati poziv i materijale zastupnicima. Dio materijala iz opravdanih razloga poslati će se naknadno do sjednice Skupštine.
U planu je i organizacija Svečane Skupštine – Veliki dan hrvatskog jedrenja početkom prosinca sa dodjelom prigodnih priznanja za rezultate i minuli rad u jedrenju.

Zamolba za sufinanciranjem izrade knjige o olimpijcu Karlu Baumanu
Temeljem zamolbe rodbine zaslužnog jedriličara i prvog olimpijca Karla Baumana odobrava se iznos od 5.000,00 kn za izradu monografije.

Održana je u Zadru, 31. kolovoza, 2021. godine. Sjednici su prisustvovali: Zlatko Taritaš predsjednik, Robert Sandalić dopredsjednik IO i članovi Ante Mlikota Marin Paić i Kazimir Ferenčić, Edo Fantela predsjednik VZN-a i Ivo Jaić tajnik. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda, sjednicu je otvorio i vodio predsjednik. 

Na samom početku održana je minuta šutnje za preminule bivše dužnosnike i jedriličare Igora Božičevića i Tonča Antunovića.

Za dopredsjednike Izvršnog odbora potvrđeni su članovi IO Gea Damjanović i Robert Sandalić.

Imenovanja predsjednika stalnih stručnih tijela HJS-a
Temeljem Statuta Čl. 28.(6) za predsjednike stalnih stručnih tijela imenuju se:
Edo Fantela – predsjednik Vijeća za natjecanje
Miroslav Bjelajac – predsjednik Vijeća zbora sudaca
Zoran Grubiša – predsjednik Vijeća odbora premjerača

Predsjednik VZN-a je iznio kratki pregled rezultata kadeta i juniora, te posebno naglasio značajan rezultatski napredak optimista.

Na prijedlog predsjednika Vijeća za natjecanje Ede Fantele za članove VZN-a imenuju se: Damir Čargo, Vedran Mandić, Teo Piasevoli i Robert Scheidl. Vijeće za natjecanje djelovati će u proširenom sastavu i sastancima će u pravilu sudjelovati tajnici klasa Josip Golem i Karlo Krpeljević te Robert Jurinčić bez prava glasa.

Članove Vijeća zbora sudaca i Vijeća odbora premjerača Izvršni odbor će imenovati nakon prijedloga imenovanih predsjednika Miroslava Bjelajca i Zorana Grubiše.
U planu je osnivanje Pododbora za više područja djelovanja.

Pregled realizacije Financijskog plana 2021. godine
Realizacija na dan 26.08.2021. iznosi 36,99% na strani prilijeva i 43,06% na strani odljeva. Razlika se odnosi na neisplatu znatnih sredstava od strane HOO-a za realizirane programske aktivnosti HJS-a i klubova. Očekuje se uskoro uplata od strane HOO-a.
Redovni program HJS-a – realizira se po planu. Predsjednik VZN-a zadužuje se za projekciju troškova do kraja godine i eventualne prijedloge preraspodjele, kako bi Izvršni odbor mogao donijeti odluku u cilju racionalnih trošenja sredstava.
Olimpijske igre Tokio – troškovi nastupa reprezentacije na OI Tokio uglavnom su pokrivene od stane HOO-a. HJS je pokrio dio troškova savjetnika za regatna pravila Nevena Barana kod nastupa na OI i priprema tijekom 2021. godine. Medijsko praćenje nastupa jedriličarske reprezentacije pokrio je djelomično HRT, dok je HJS pokrio troškove usluga snimatelja i opreme.
Troškovi dodatnog apartmanskog smještaja za jedriličare, uzrokovanih restrikcijama zbog pandemije, pokriti će se iz programa HOO-a.
Polugodišnji Financijski izvještaj HJS-a 2021. (FINA) – predan u roku
Plan HJS-a kod HZTK - Javni poziv do 2. rujna – uređenje prostorija: Usvaja se prijedlog kako je priložen. Prihvatljive aktivnosti uključuju: građevinsko uređenje i sanaciju uredskog prostora u kojem prijavitelj djeluje, kupnju uredskog namještaja i uredske opreme, vezano uz djelovanje prijavitelja kao krovne organizacije u određenoj djelatnosti tehničke kulture.

Izbor revizora za 2021. godinu:
Usvaja se ponuda Maran d.o.o. Split, na iznos: 6.500,00 kn + PDV.

Kalendar regata HJS-a 2021. – pregled održanih regata – usporedba 2019. i 2021.
Izvršen je uvid upisanih regata na početku godine, održanih, neodržanih, izmjena termina i ostalog po Kalendaru HJS-a za 2021. godinu. Zadužuje se ured HJS-a da izradi paralelan pregled za 2019-2020-2021 godinu.
Uvidom u realizaciju održanih regata po kalendaru, izmjenama termina i ruta te ostalog proizlazi da kod klubova koji se bave organizacijom komercijalnih regata dolazi do nesklada sa regatama upisnih/prijavljenim u kalendar i realizacije po kalendaru tijekom godine i česte su izmjene po svim stavkama kalendara.
U tu svrhu pripremiti će se odluka/pravilnik za upis regata i rad po Kalendaru HJS-a, gdje će klubovi kod prijave regata u Kalendar HJS-a prilikom izrade kalendara uplatiti administrativnu pristojbu koja će biti nivelirana ovisno o karakteru regate.
Ovako prikupljena sredstva biti će utrošena za troškove organizacije sportskih natjecanja – kriterijskih regata, stručni rad i drugo po potrebi razvoja sportskog jedrenja kadeta i juniora

Prvenstvo Hrvatske Laser Radial - JK Mornar – održati će se u terminu 17.-19.09.2021

Međunarodna natjecanja i kriterijske regate do kraja 2021. godine
ISAF YOUTH – za koordinatora se imenuje Teo Piasevoli
Predsjednik VZN-a Edo Fantela usmeno je izvijestio Izvršni odbor o predstojećim međunarodnim natjecanjima do kraja 2021. godine. Edo Fantela napraviti će i pregled sukladno odluci iz točke 2. ovog Zapisnika.
Vijeće za natjecanje hitno će izraditi prijedloge kriterijskih regata za klase ILCA i Optimist.