Oglasna ploča HJS-a

Održana je u Zadru, 31. kolovoza, 2021. godine. Sjednici su prisustvovali: Zlatko Taritaš predsjednik, Robert Sandalić dopredsjednik IO i članovi Ante Mlikota Marin Paić i Kazimir Ferenčić, Edo Fantela predsjednik VZN-a i Ivo Jaić tajnik. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda, sjednicu je otvorio i vodio predsjednik. 

Na samom početku održana je minuta šutnje za preminule bivše dužnosnike i jedriličare Igora Božičevića i Tonča Antunovića.

Za dopredsjednike Izvršnog odbora potvrđeni su članovi IO Gea Damjanović i Robert Sandalić.

Imenovanja predsjednika stalnih stručnih tijela HJS-a
Temeljem Statuta Čl. 28.(6) za predsjednike stalnih stručnih tijela imenuju se:
Edo Fantela – predsjednik Vijeća za natjecanje
Miroslav Bjelajac – predsjednik Vijeća zbora sudaca
Zoran Grubiša – predsjednik Vijeća odbora premjerača

Predsjednik VZN-a je iznio kratki pregled rezultata kadeta i juniora, te posebno naglasio značajan rezultatski napredak optimista.

Na prijedlog predsjednika Vijeća za natjecanje Ede Fantele za članove VZN-a imenuju se: Damir Čargo, Vedran Mandić, Teo Piasevoli i Robert Scheidl. Vijeće za natjecanje djelovati će u proširenom sastavu i sastancima će u pravilu sudjelovati tajnici klasa Josip Golem i Karlo Krpeljević te Robert Jurinčić bez prava glasa.

Članove Vijeća zbora sudaca i Vijeća odbora premjerača Izvršni odbor će imenovati nakon prijedloga imenovanih predsjednika Miroslava Bjelajca i Zorana Grubiše.
U planu je osnivanje Pododbora za više područja djelovanja.

Pregled realizacije Financijskog plana 2021. godine
Realizacija na dan 26.08.2021. iznosi 36,99% na strani prilijeva i 43,06% na strani odljeva. Razlika se odnosi na neisplatu znatnih sredstava od strane HOO-a za realizirane programske aktivnosti HJS-a i klubova. Očekuje se uskoro uplata od strane HOO-a.
Redovni program HJS-a – realizira se po planu. Predsjednik VZN-a zadužuje se za projekciju troškova do kraja godine i eventualne prijedloge preraspodjele, kako bi Izvršni odbor mogao donijeti odluku u cilju racionalnih trošenja sredstava.
Olimpijske igre Tokio – troškovi nastupa reprezentacije na OI Tokio uglavnom su pokrivene od stane HOO-a. HJS je pokrio dio troškova savjetnika za regatna pravila Nevena Barana kod nastupa na OI i priprema tijekom 2021. godine. Medijsko praćenje nastupa jedriličarske reprezentacije pokrio je djelomično HRT, dok je HJS pokrio troškove usluga snimatelja i opreme.
Troškovi dodatnog apartmanskog smještaja za jedriličare, uzrokovanih restrikcijama zbog pandemije, pokriti će se iz programa HOO-a.
Polugodišnji Financijski izvještaj HJS-a 2021. (FINA) – predan u roku
Plan HJS-a kod HZTK - Javni poziv do 2. rujna – uređenje prostorija: Usvaja se prijedlog kako je priložen. Prihvatljive aktivnosti uključuju: građevinsko uređenje i sanaciju uredskog prostora u kojem prijavitelj djeluje, kupnju uredskog namještaja i uredske opreme, vezano uz djelovanje prijavitelja kao krovne organizacije u određenoj djelatnosti tehničke kulture.

Izbor revizora za 2021. godinu:
Usvaja se ponuda Maran d.o.o. Split, na iznos: 6.500,00 kn + PDV.

Kalendar regata HJS-a 2021. – pregled održanih regata – usporedba 2019. i 2021.
Izvršen je uvid upisanih regata na početku godine, održanih, neodržanih, izmjena termina i ostalog po Kalendaru HJS-a za 2021. godinu. Zadužuje se ured HJS-a da izradi paralelan pregled za 2019-2020-2021 godinu.
Uvidom u realizaciju održanih regata po kalendaru, izmjenama termina i ruta te ostalog proizlazi da kod klubova koji se bave organizacijom komercijalnih regata dolazi do nesklada sa regatama upisnih/prijavljenim u kalendar i realizacije po kalendaru tijekom godine i česte su izmjene po svim stavkama kalendara.
U tu svrhu pripremiti će se odluka/pravilnik za upis regata i rad po Kalendaru HJS-a, gdje će klubovi kod prijave regata u Kalendar HJS-a prilikom izrade kalendara uplatiti administrativnu pristojbu koja će biti nivelirana ovisno o karakteru regate.
Ovako prikupljena sredstva biti će utrošena za troškove organizacije sportskih natjecanja – kriterijskih regata, stručni rad i drugo po potrebi razvoja sportskog jedrenja kadeta i juniora

Prvenstvo Hrvatske Laser Radial - JK Mornar – održati će se u terminu 17.-19.09.2021

Međunarodna natjecanja i kriterijske regate do kraja 2021. godine
ISAF YOUTH – za koordinatora se imenuje Teo Piasevoli
Predsjednik VZN-a Edo Fantela usmeno je izvijestio Izvršni odbor o predstojećim međunarodnim natjecanjima do kraja 2021. godine. Edo Fantela napraviti će i pregled sukladno odluci iz točke 2. ovog Zapisnika.
Vijeće za natjecanje hitno će izraditi prijedloge kriterijskih regata za klase ILCA i Optimist.

U Zadru je u domaćinstvu JK Uskok, u subotu 19. lipnja održana Redovna i Izborna sjednica Skupštine HJS-a. Zastupnici su birali predsjednike i članove tijela Skupštine u novom četverogodišnjem mandatu 2021-2024.

Za predsjednika je izabran Zlatko Taritaš (Sveti Krševan Zadar), a prema njegovom prijedlogu za članove Izvršnog odbora izabrani su: Gea Damjanović (JK Vega Pula), Robert Sandalić (JK Uskok Zadar), Ivica Dolenc (DK Karkadur Medulin), Marin Paić (JK Val Šibenik), Kazimir Ferenčić (JD Val Crikvenica), Ante Mlikota (JK Labud Split).

Predsjednik Skupštine je Aljoša Gatin (JK Zagreb, Zagreb) i dopredsjednik je Neven Baran (JSPGŽ)

Predsjednik Nadzornog odbora je Zoran Popović (JK Šibenik Šibenik) i članovi Đulijano Kos (Kvarner Rabac) i Prvenko Bušelić (JK Bura Makarska).

Predsjednik Stegovne komisije je Ted Weidlich (JSIŽ) i članovi Milko Volarić (JK Galeb Kostrena), Siniša Labinjan (JK Samobor Samobor), Andrija Plenković (JK Helios Stari Grad) i Vilim Nakrst (JK Optimist Opatija).

Na Redovnoj sjednici Skupštine zastupnici su usvojili izvještaje svih tijela Skupštine: Predsjednika HJS-a, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovne komisije. Usvojen je Financijski plan za 2021. godinu.

Slijedeća Redovna sjednica Skupštine održati će se u domaćinstvu JK Bura Makarska.