JK Podstrana

 

   
Klub PODSTRANA
Skraćeni naziv JK Podstrana, Podstrana
Puni naziv Jedriličarski klub PODSTRANA
OiB 86020893971
Adresa Cesta Mutogras 18A
Poštanski broj 21312
Grad Podstrana
   
Predsjednik Nikola Aljinović
Tajnik Marc Geurts
Osoba za kontakt Marc Geurts
   
E-mail info@vodapark.eu; info@jk-podstrana.hr;
Telefon 091/183-68-84
Fax  
Web www.jk-podstrana.hr  
Telefon 2 095/828-41-64
Mobitel  
   
Godina osnutka 2004.
Datum osnutka 27.09.
Datum primanja u članstvo HJS 2004.
Zastupnik Nikola Aljinović