JK Samobor

 

   
Klub SAMOBOR
Skraćeni naziv JK Samobor, Samobor
Puni naziv Jedriličarski klub SAMOBOR
OiB 62419462504
Adresa Katančićeva 28, Samobor
Poštanski broj 10430
Grad Samobor
   
Predsjednik Hrvoje Glavaš
Tajnik Alen Šćulac
Osoba za kontakt Zoran Pelikan
   
E-mail jks.samobor@gmail.com 
Telefon 091/533-32-10
Fax  
Web www.jks.hr
Telefon 2  
Mobitel 098/446-691
   
Godina osnutka 2001.
Datum osnutka 01.02.
Datum primanja u članstvo HJS 2002.
Zastupnik Siniša Labinjan, zamjenski Željna Labinjan