JK Sv.Ante

Klub SV.ANTE
Skraćeni naziv JK Sv.Ante, Tučepi
Puni naziv Jedriličarski klub SVETI ANTE
OiB 64469379454
Adresa Dračevice 46
Poštanski broj 21325
Grad Tučepi
   
Predsjednik Marinko Čović
Tajnik Doniela Šarić Čović
Osoba za kontakt Thomas Mravičić
   
E-mail jk.sv.ante@gmail.com
Telefon 098/707-334
Fax  
Web  
Telefon 2 098/184-95-25
Mobitel 098/197-91-77
   
Godina osnutka 2019.
Datum osnutka 14.02.
Datum primanja u članstvo HJS 30.05.2019.
Zastupnik Marinko Čović