Sidebar

15
Čet, Stu

Statut, pravilnici...

... obrasci i drugi obavezni dokumenti


Statut Hrvatskog jedriličarskog saveza


Poslovnik Skupštine Hrvatskog jedriličarskog saveza

Stegovni pravilnik

Pravilnik o iznosima startnina na PH i kriterijskim regatama
Pravilnik o verifikaciji i registraciji u jedrenju
Pravilnik o zvanjima
Pravilnik o reklamiranju - WORLD SAILING ADVERTISING CODE 
Pravilnik o nagrađivanju i obrazac prijedloga nagrade
Odluka o službenom putovanju i putnim troškovima
Pravilnik Vijeća zbora sudaca
Pravilnik Vijeća odbora premjerača
Poslovnik Vijeća za natjecanje

Logotip HJS-a (PDF, AI, CDR, JPG)

Članstvo HJS-a - Karta RH sa popisom članova HJS-a

Procedura primanja kluba u članstvo HJS-a - potrebna dokumentacija
Osnovna kartica podataka člana HJS-a / Prijava promjene ovlaštenih osoba i službenih kontakta udrugeImenovanje zastupnika u Skupštini HJS-a
Imenovanje zamjenskog zastupnika - kad je zastupnik biran u tijela HJS-a
Jednokratna punomoć ovlaštenoj osobi za Skupštinu
Evidencijski listić - prilaže se kod registracije na Skupštini

Obrasci za klubove - jedriličari i regate

Registracija i verifikacija jedriličara, obrasci zdravstvene sposobnosti i pravilnik

Prijava regate

Prijava reklame/a na brodu za jednu regatu
Prijava reklame/a na brodu za godinu dana

Krstaši - Upis u registar jedrilica HJS-a / Zahtjev za izdavanjem broja na jedru i vinjete - IZMJENA PODATAKA O VLASNIKU ILI JEDRILICI
Daske za jedrenje - zahtjev za broj na jedru - obrazac

Upute o postupanju kluba kod kandidature za organizaciju SP i EP
Uputa Središnjeg državnog ureda za sport

Troškovnik natjecanja iz programa HJS-a
Obrazac putnog naloga

Dokumenti za suce i vođenje regate

Dokumenti na stranicama Vijeća zbora sudaca
Regatna pravila

Izvještaj predsjednika RO
Izvještaj predsjednika OZP

STANDARDNI OGLAS REGATE - HRVATSKI / ENGLESKI
STANDARDNE UPUTE ZA JEDRENJE - HRVATSKI / ENGLESKI
STANDARDNE UPUTE PRILOG A - HRVATSKI / ENGLESKI
STANDARDNE UPUTE PRILOG B - HRVATSKI / ENGLESKI

Posebni propisi sigurnosti za odobalne regate - World Sailing Offshore Special Regulation

 

DOKUMENTI HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA

POVEZNICA NA STRANICU DOKUMENATA HOO-a

KATEGORIZACIJA JEDRILIČARA

Pravilnik o kategorizaciji sportaša HOO-a 
Kategorizacija jedriličara (primjena od 1.ožujka .2018)
Zahtjev za kategorizaciju 
Obvezna naplata upravnih pristojbi (biljeg) na zahtjev za kategorizaciju - primjena od 16.03.2017.

 

RAZVOJNI PROGRAMI HOO-a

PRAVILA ZA SVE RAZVOJNE PROGRAME HOO-a

OBRASCI PRIJEDLOGA ZA SVE RAZVOJNE PROGRAME HOO-aMZOS - Zakon o sportu
MFIN - Neprofitne organizacije
www.zakon.hr

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA Službenik za informiranje: Ivo Jaić, - članak 13. Zakona o pravu na pristup informacijama

www.pristupinfo.hr - INFORMACIJE
Izvještaj za 2015. godinu - Izvještaj za 2016. godinu - Izvještaj za 2017. godinu

IZVJEŠTAJI NEOVISNIH REVIZORA 
o obavljenom revizijskom uvidu u financijska izvješća HJS-a

Izvještaj za 2015. godinu - Izvještaj za 2016. godinu - Izvještaj za 2017. godinu


JAVNA NABAVA