Uvjeti verificiranja

  
 
 

IZNOS ZA UPLATU KOD REGISTRACIJE I VERIFIKACIJE:
U preiodu od 01.01. do 31.01. = 55 kn
od 01.02. do 30.04. = 80 kn
od 01.05. do 31.12. = 100 kn
IBAN: HR6024020061100937114
kod Erste banke