HRVATSKI JEDRILIČARSKI SAVEZ
     CROATIAN SAILING FEDERATION
     Osječka 11 / SC Gripe, 21000 Split
     
Tel:   +385(0)21 345 788
E-mail:   hjs@hjs.hr
Web:   www.hjs.hr
OIB:   45519786264
IBAN:   HR6024020061100937114 
SWIFT / BIC :   ESBCHR22 
   
   
U R E D    Ivo Jaić
Financije    Jasminka Reić 
Kalendar regata, verifikacije, svjedodožbe    Lana Tosti 
Programi HZTK, HOO     Dora Radić