Uvjeti verificiranja

  
 
  
 
IZNOS ZA UPLATU KOD REGISTRACIJE I VERIFIKACIJE:
U vremenu  od 01.01. do 31.05. = 10 €
od  01.06. do 31.12. = 20 €
IBAN: HR6024020061100937114
kod Erste banke