Objavljujemo radnu verziju Kalendara za 2023. godinu, temeljem vaših upisa. Kalendar HJS ažurirano 11.01.2023.

Molimo Vas da upisane regate provjerite, te ukoliko smatrate da postoje eventualni nedostaci ili eventualna preklapanja regata sa drugim klubovima pošaljite svoje komentare ili primjedbe na mail: hjs@hjs.hr najkasnije do 14.12.2022. godine. Također, podsjećamo na donesenu odluku sa 8. sjednice Izvršnog odbora HJS-a koja će biti u primjeni od 01.01.2023. godine, a odnosi se na naknade za upis regata u Kalendar HJS-a: "Izvršni odbor donosi odluku da se za svaku regatu prijavljenu u Kalendar HJS-a plaća administrativna naknadu u iznosu od 50 € + PDV. Pravo izuzeća od ove odluke imaju klubovi koji su u prethodnoj godini imali najmanje tri verificirana jedriličara pri HJS-u u dobi do 16 godina i koju su, svaki ponaosob, nastupili na najmanje tri regate u svom uzrastu, disciplini odnosno klasi primjerenoj za svoju dob – npr u klasama: Optimist, ILCA 4, Techno 293, IQFoil, Kite, 29er, 420, Cadet… Nastup se potvrđuje plasmanom na kriterijskoj ljestvici ili službenim rezultatima regate na kojima jedriličar ima plasman nakon jedrenja. Pristojba za naknadno uvrštenje regate do daljnjeg ostaje kao i prethodnih godina 500 € + PDV. Tajnik će sastaviti tekst odluke sa rokovima i drugim stavkama za operativno provođenje navedene odluke Izvršnog odbora.“