11. sjednica Izvršnog odbora HJS-a održana je u Puli, 22. svibnja, 2023. godine. Prije objave potvrđenoga zapisnika donosimo najvažnije informacije i odluke.

Sjednici su prisustvovali: Zlatko Taritaš predsjednik, Gea Damjanović dopredsjednica, Robert Sandalić dopredsjednik i član Ivica Dolenc. Opravdano odsutni članovi Marin Paić, Toni Mlikota i Kazimir Ferenčić. Ostali prisutni: Edo Fantela predsjednik VZN-a, Ivo Jaić tajnik i Refko Ganić predsjednik JK Vega. Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik. 

Financijski izvještaji
Usvaja se završni izvještaj za 2022. godinu i uvrštava u Materijale naredne sjednice Skupštine. Realizacija Financijskog plana za 2022. godinu iznosi 98%.  Na dan 15.5.2023. realizacija Financijskog plana HJS-a za 2023. godinu je 29% na strani priliva i 25 % na odljevnoj strani plana. Realizacija se odvija po planu i tek se očekuje veća aktivnost po planu u odnosu na početak sezone. 

Usklađenje Statuta NSS sa Zakonom o sportu
Upute HOO-a o izmjeni Statuta NŠS-a Temeljem uputa HOO-a za usklađivanje Statuta nacionalnih sportskih saveza sa novim Zakonom o sportu, tajnik će upisati izmjene i pripremiti novi tekst Statuta HJS-a, o kojem će Izvršni odbor raspraviti i odlučiti o uvrštenju u narednu sjednicu Skupštine.  Licenciranje stručnih kadrova u sportu Član Izvršnog odbora Ivica Dolenc zadužuje se za ovo područje rada. Potrebno je izraditi opći akt o licenciranju stručnih kadrova u jedrenju kojim će se urediti način licenciranja u skladu sa Zakonom o sportu. U tu svrhu izrađena je i baza podataka trenera u jedrenju koja će se proširiti po potrebi. Određena baza podataka na zahtjev Ministarstva turizma i sporta već postoji – Stručni kadar u sportu unutar informacijskog sustava u sportu i evidentira je djelatnica Lana Tosti.
Prijedlozi VZN-a na upite klubova i klasa
JK Labud – zahtjev za uvrštenje  S. Gašpića u Redovni program HJS-a Odbija se zahtjev za uvrštenjem.. VZN prati rad Stipe Gašpića te će se krajem godine ponovo odlučivati o uvrštenju u Redovni program HJS-a. JK Uljanik – zahtjev za uvrštenje u program HOO uz sufinanciranje HJS-a O zahtjevu kluba za uvrštenjem Tedija Leonardellija u programe HOO-a uz sufinanciranje HJS-a VZN nije raspravljalo. VZN prati rad jedriličara te će donijeti odluku prijedloga Izvršnom odboru na idućoj sjednici. Klasa Optimist - osiguranje osoba/opreme za odlazak na SP i EP Izvršni odbor smatra obveznim da su jedriličari i oprema osigurani za vrijeme reprezentativnih nastupa. Unutar obračuna sa navedenih nastupa priznavati će se i trošak osiguranja za vrijeme održavanja reprezentativnih akcija.
Istup u javnosti reprezentativnog jedriličara Filipa Jurišića na neprimjeren način Predsjednik HJS-a Zlatko Taritaš zatražio je od Filipa Jurišića i njegovog kluba JK Mornar da se očituju o neprimjerenom istupu u javnosti Filipa Jurišića. Izvršni odbor primio je na znanje očitovanja Filipa Jurišića i JK Mornar.
Projekt Nacionalnog centra jedrenja u Šibeniku Izvršni odbor zaprimio je na znanje podrške Grada Šibenika i Županije šibensko kninske.
Dopisi i zahtjevi članstva i drugih RU jedrilice – registracija jedriličara i nastup za drugi klub Izvršni odbor tumačeći pravilnik upućuje tajnika klase i klasu RU jedrilica na Pravilnik o registraciji u kojem stoji da jedriličar može nastupati samo za jednog člana HJS-a (Klub). Iznimno uz suglasnost zainteresiranih klubova i jedriličara i za više od jedne. Nastup za više od jedne, kako navodi pravilnik, definiran je Člankom 9. 
Klasa Flying Dutchman – zahtjev za izuzećem od limitiranja visine kotizacije  kriterijskih natjecanja i PH kao klase koja se ne sufinancira iz sredstava HJS-a. Izvršni odbor upućuje tajnika klase i klasu Flying Dutchman da se drže pravilnika i odluka HJS-a. Temeljem Pravilnika o visini iznosa startnine na prvenstvima Hrvatske i kriterijskim regatama iz Kalendara HJS-a – Izvršni odbor odobrava klasi Flying Dutchman da za navedena natjecanja poveća iznos kotizacije u visini iznosa koje će donijeti Skupština klase, odnosno svi zainteresirani za nastup na predmetnim natjecanjima. Odluka vrijedi za 2023. godinu u cilju što kvalitetnije organizacije navedenih natjecanja. Zamolba za donacijom za tisak Leksikona najznačajnijih HR sportaša. Izvršni odbor ne usvaja zamolbu, smatrajući da se ovakve publikacije trebaju financirati iz drugi izvora.

Konačni tekst Zapisnika.