Oglasna ploča HJS-a

Sjednica je održana u Zagrebu, 14. prosinca 2019. godine uz prisustvo Zlatka Taritaša predsjednika, Gee Damjanović dopredsjednice i članova Ante Mlikote i Roberta Sandalića. Opravdano odsutan: Zoran Popović dopredsjednik i članovi Ivica Dolenc i Patar Kopanica Prisutni: Vilim Nakrst predsjednik Skupštine, Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje, Ivo Jaić tajnik, Miroslav Bjelajac predsjednik VZS, Ted Weidlich član VZS-a.

Prethodne odluke između dviju sjednica Izvršnog odbora
Kooptiranje člana Izvršnog odbora
Temeljem članka 27.(3) Statuta HJS-a Izvršni odbor kooptira Ante Toni Mlikotu iz JK Labud kao člana Izvršnog odbora, umjesto Marka Matića, JK Trogir.
Usvajanje prijedloga Pododbora za preuređenje prostorija
Izvršni odbor temeljem izvještaja Pododbora, a nakon provedenog postupka u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi odabire tvrtku Teko doo kao izvođača za radove na preuređenju prostorija u iznosu od 467.758,20 kn + PDV - I DIO. Sa tvrtkom Teko doo potpisati će se priloženi ugovor za preuređenje prostorija. Ovlašćuje se tajnik da potpiše definirani ugovor sa izvođačem.
Prijedlog članarina za 2020. godinu
Usvaja se prijedlog članarina sa jednom izmjenom: godišnja članarina klubova umjesto 2.400,00 iznosi 3.600,00 kn u periodu 2020.-2024. po osnovi potreba preseljenja i preuređenja prostorija.
Financijski plan za 2020. godinu
Usvaja se Financijski plan za 2020. godinu kako je priložen na iznos od 7.559.200,00 kn

Usvajanje Nacionalnih pravila za borbu protiv dopinga i nadležnost nacionalne organizacije za borbu protiv dopinga – usvaja se i uvrštava u Dnevni red Skupštine na potvrdu zastupnicima.

Imenovanje članova Inventurne komisije za popis imovine i financijskih obveza na dan 31.12.2019.: Josip Višić predsjednik, Lana Anđel član i Marko Bertolino.

Vijeće zbora sudaca
Izvještaj o radu VZS-a za 2019 – prima se na znanje bez primjedbi
Plan rada za 2020. – potrebno je uskladiti Financijski plan sa planom VZS-a koji je predočen Skupštini.

Vijeće za natjecanje
- Izvršni odbor upućuje zahtjev tajniku klase Optimist da sazove sastanak klase Optimist početkom 2020. godine. Sjednici obavezno treba nazočiti i predsjednik VZN-a.
- Izvršni odbor ima u planu organizirati zajedničku sjednicu sa vodstvom klase Optimist nakon završetka OI Tokio, okvirno u listopadu 2020.
- Prima se na znanje izvještaj VZN-a za 2019. godinu.
- Potvrda prijedloga temeljem odluka Vijeća za natjecanje iz zapisnika sjednice VZN-a:
Klasa Optimist
Potvrđuju se organizatori kvalifikacijskih regata u terminu od 14.2.-15.3.2020.
Regija jug: 28.2.-1.3.2020. JK Briva Biograd
6.3-8.3.2020. JK Split
Regija sjever: 14.2.-16.2.2020. JK Opatija
6.3.-8.3.2020. JD Val

Potvrđuju se organizatori izbornih regata u 2020. godini:
3.4.-5.4.2020. JK Orsan, 27.3.-29.3.2020 JK Split,
1.5.-3.5.2020. i 8.5.-10.5.2020. Ponovljen natječaj

Potvrđuju se organizatori kvalifikacijskih regata u terminu od 18.9.-31.12.2020.
Regija jug: 25.9.-27.9.2020. JK Labud
9.10.-11.10.2020. JK Orsan
Novogodišnja regata JK Zvir
Regija sjever: 25.9.-27.9.2020. JK Kvarner
30.10.-1.11.2020. JK Jugo
3.12.-6.12.2020. JK Vega

Potvrđuje se kriterij za sastav kadetske reprezentacije za nastup na EPTR. Na Europskom prvenstvu u Team Raceu nastupiti će jedriličari prema izbornoj ljestvici (jedriličari koji nastupe na SP ne mogu nastupati na EPTR) na dan 11.5.2020. Kadetsku reprezentaciju će sastavljati prve dvije jedriličarke i prvo dvoje jedriličara koji nisu izlazno godište u godini nastupa na EPTR.

Prvenstvo Hrvatske za klase iFoil i Kite formula
- Raspisati će se natječaj za organizaciju Prvenstva Hrvatske za klase iFoil (nova Olimpijska klasa) i Kite Formula u terminu 20.11.-22.11.2020.
- Raspisati će se natječaj za organizaciju Prvenstva Hrvatske za mixed two person offshore keelboat (olimpijska klasa za Pariz 2024.)

Financijski plan HJS-a 2019.
Preraspodjela plana Redovnog programa – do idućeg tjedna potrebno je završiti plan preraspodjele sredstava u Redovnom programu 2019.
Isplata neoporezivog djela naknade zaposlenicima – isplaćuje se temeljem Zakona u propisanom iznosu.

Upit Stegovne komisije u vezi Stegovne prijave a Komiškoj regati
Nakon tumačenja predsjednika Vijeća zbora sudaca, Stegovna komisija nastaviti će u skladu s regatnim pravilom 69 Nedolično ponašanje, te 69.1(a) koje predviđa postupak protiv sa natjecateljem povezanih osoba podrške.

Imenovanje tajnika klase Flying Dutchman
Temeljem Članka 33(2) Statuta HJS-a potvrđuje se Tin Matulja za tajnika klase. Zaprimljen je zapisnik sastanka klase na kojem je učestvovalo 10 jedriličara iz tri kluba na kojem je izabran tajnik Tin Matulja.

Prvenstva Hrvatske 2020 – kandidature
Evidentirati će se prispjele kandidature do zadanog roka od 15.12.2019. U natječaj će se dodati PH za klase po prijedlogu VZN-a iz točke 6. ovog zapisnika i zajedno sa PH za klase za koje nisu pristigle kandidature produžiti natječaj do daljnjeg.

U subotu 14.12.2019. održati će se Redovna sjednica Skupštine HJS-a. Pozivaju se zastupnici da prisustvuju sjednici, a ukoliko su spriječeni da opunomoće zamjenskog zastupnika – punomoć. Sjednica će se održati u Hotelu Aristos, Cebini 33, Buzin Zagreb (upute) sa početkom u 11.00 sati.
Prije sjednice predsjednik HJS-a Zlatko Taritaš sazvao je sjednicu Izvršnog odbora. Na dnevnom redu su teme: izvještaji VZN-a i VZS-a, Usvajanje Nacionalnih pravila za borbu protiv dopinga i nadležnost nacionalne organizacije za borbu protiv dopinga, kooptiranje novog člana IO, imenovanje članova inventurne komisije, preraspodjela Redovnog programa 2019 godine, prvenstva Hrvatske i drugo.

Temeljem odredbi Statuta (članak 18.5) i Poslovnika Skupštine HJS-a (članak 3.) Predsjednik Skupštine Vilim Nakrst sazvao je Redovnu sjednicu Skupštine Hrvatskoga jedriličarskoga saveza. Sjednica će se održati 14.12.2019. u Zagrebu – Buzin, Buzinski prilaz 10 -  izmjena u susjednoj zgradi - Hotel Aristos - Cebini 33 - s početkom u 11.00 sati. Materijali su poslani na službene e-mail adrese. Registracija zastupnika započet će u 10.30 sati. Nakon sjednice domaćin YC Zagreb organizira prigodni domjenak. Punomoć.

Redovna sjednica Skupštine HJS-a održana je u Zagrebu 14.12.2019. Sjednici je prisustvovalo natpolovična većina od 54 zastupnika klubova i većina predstavnika tijela HJS-a. Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Skupštine Vilim Nakrst. Nakon izvještaja predsjednika Zlatka Taritaša te obrazloženja plana u idućoj godini članovi Skupštine prema Poslovniku usvojili su izvještaje Predsjednika, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovne komisije kao i Plan rada i Financijski plan za 2020. godinu u iznosu od 7.559.200,00 kn. Sukladno Statutu zastupnici su izmijenili adresu sjedišta saveza u Splitu na adresi Osječka 11 – Sportski centar Gripe. Godišnja članarina klubova od 2020 do 2024 iznositi će 3.600.00 kn. Zahvaljujemo domaćinu Jedriličarskom klubu Zagreb i predsjedniku Aljoši Gatinu kao i svim klubovima koji su svojim djelovanjem osigurali pravovaljani rad Skupštine. Domaćin Redovne sjednice Skupštine 2020. godine je JK Uskok.

Sjednica je održana u Zagrebu, 22. listopada 2019. godine. uz prisustvo Zlatka Taritaša predsjednika, Gee Damjanović dopredsjednice i članova Ivice Dolenca, Petra Kopanice i Roberta Sandalića. Opravdano odsutan: Zoran Popović dopredsjednik Prisutni: Vilim Nakrst predsjednik Skupštine, Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje, Ivo Jaić tajnik. Nakon utvrđivanja potrebnog kvoruma i dnevnog reda, sjednicu je otvorio i vodio predsjednik.

- Redovna sjednica Skupštine u Zagrebu održati će se 14. prosinca u 11.00 sati.

Donošenje i usklađenje odluka i Pravilnika sa aktualnim Zakonima RH:
- Odluka o usklađivanju procedura Hrvatskog jedriličarskog saveza sa Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija
- Pravilnici HJS-a sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak: Pravilnik VZS-a i Pravilnik o putnim troškovima te drugdje gdje se navodi u odlukama koje se pozivaju na važeće Zakone RH.
Donosi se:
- Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
- Lana Tosti koja radi na poslovima unosa osobnih podataka imenuje se Službenicom za zaštitu osobnih podataka – DPO/Data Pro¬te¬ction Officer.

Preuređenje prostorija ureda HJS-a – Sportska dvorana Gripe
- Pododbor za preuređenje – u Pododbor se bira Darko Mesarek (HOO – službenik za postupke javne nabave) po pitanjima zakonskog provođenja postupaka javne nabave
- Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave provoditi će ovlašteni predstavnici HJS Pododbor za preuređenje prostorija Zoran Popović, Mislav Olujić i Darko Mesarek. Obveza Pododbora je temeljem Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave u skladu sa troškovnikom, provesti procedure i dati prijedlog najpovoljnijeg izvođača radova Izvršnom odboru.
- Sukladno odlukama sa Skupštine HJS-a, zatražiti će se kredit u visini iznosa radova na preuređenju prostorija.

Logističke pripreme za OI Tokio
- Nabava kontejnera za potrebe reprezentativnog tima
Zatražiti će se ponude za nabavu polovnog kontejnera za potrebe reprezentacije na OI Tokio uključujući i OI 2024 i OI 2028. Kontejner će nakon uređenja imati višenamjensku svrhu: svlačionica, prostor za odmor i fizioterapiju, skladište i radionica.
- Uređenje kontejnera za potrebe reprezentacije
Imenuje se Pododbor za uređenje višenamjenskog kontejnera u sastavu Zoran Popović, Robert Sandalić i Karlo Krpeljević. Obveza Pododbora je temeljem Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave u skladu sa troškovnikom provesti procedure i dati prijedlog najpovoljnijeg izvođača uređenja Izvršnom odboru.

Prvenstva Hrvatske
Određivanje datuma i uvjeta PH 2020 i raspisivanje natječaja.
Temeljem prijedloga VZN-a određuju se datumi i uvjeti za organizaciju PH 2020:

Prvenstvo Hrvatske za olimpijske klase – seniori i juniori
Organizator je JK Mornar do 2021. temeljem natječaja iz 2018. godine.
Klase i discipline: AOC (sen, jun prema pravilima klase)
Datum održavanja: datum po prijedlogu organizatora 12.-15. ožujka
4 dana jedrenja
Iznos sufinanciranja: 35.000,00 kn po godini

Prvenstvo Hrvatske za neolimpijske klase
Klase i discipline: LAS 4.7 (U16 i U18), LRD MUŠKI (U17 i U19), 420 (OPEN, U17 i U19)
Techno 293 (U11 U13 U15 i U17)
Datum održavanja: 23.10.-25.10. 2020. - 3 dana jedrenja
Posebni uvjeti: organizator je dužan osigurati najmanje dva regatna polja, od kojih regatno polje za Techno 293 što bliže obali
Iznos sufinanciranja: 30.000,00 kn

Prvenstvo Hrvatske za Optimiste (kadeti U16) – ekipno i flotno
Datum održavanja: 31.08.-06.09. 2020. – 3+4 dana jedrenja
Iznos sufinanciranja: 40.000,00 kn

Prvenstvo Hrvatske za Optimiste (kadeti U12)
Datum održavanja: 11.09.-13.09. 2020. - 3 dana jedrenja
Iznos sufinanciranja: 15.000,00 kn

Zadužuje se VZN da za gore navedene prvenstva pronađe datum rezervnog termina za organizaciju PH u slučaju neodržavanja prvenstva radi nepovoljnih vremenskih uvjeta. Iznos sufinanciranja organizacije PH u ponovljenom terminu za svako prvenstvo je isti.
Ostali uvjeti za druga prvenstva ostaju kao i prethodnih godina.
Natječaj će se raspisati do 30. listopada.

Prvenstvo Hrvatske 2019 do 12 godina – kandidature za ponovljeno prvenstvo – JK Horizont Poreč i JK Split
Izvršni odbor dodjeljuje organizaciju ponovljenog PH do 12 godina Jedriličarskom klubu Horizont Poreč u terminu 22-24 studenog 2019, zbog kratkoće roka i nedovoljno vremena za provođenje natječaja te podrške klubova koje je dobio JK Horizont.

Daje se suglasnosti JK Split kod organizacije Otvorenog Europskog prvenstva za klasu Šljuka od 31. kolovoza do 5. rujna 2020.

U skladu Članka 35. Statuta Izvršni odbor usvaja prijedloge VZN-a vezane na kriterije za 2020. godinu (prilog)

Međunarodna aktivnost - World Sailing Skupština.
Delegat na Skupštini WS je Edo Fantela. U slučaju mogućeg glasovanja oko izbora klasa za iduće OI, delegat HJS-a glasati će za opciju da izbor klasa bude identičan klasama na OI RIO 2016. HJS će pokriti troškove avio karte dr. Nebojši Nikoliću – predsjedniku WS zdravstvene komisije

Angažiranje specifičnog snimatelja/kamermana za potrebe na OI Tokio 2020
Izvršni odbor donosi odluku o angažiranju snimatelja za potrebe HJS-a, kako bi jedriličarski tim bio korektno popraćen u medijima. U tijeku su pregovori o konačnom iznosu pokrivanja svih troškova boravka i rada snimatelja u Japanu.

Višegodišnji problemi JK Zenta u okviru PŠD Zenta
Izvršni odbor daje podršku svojoj članici JK Zenta Split i apelira na sve državne institucije da pokrenu zakonske postupke u cilju normaliziranja odnosa unutar društva i nesmetanog bavljenja sportskim jedrenjem djece, mladih i članova JK Zenta.

- Na prvom sastanku u 2020. godinu Izvršni odbor će raspravljati o obvezama zbora sudaca prema matičnom savezu.