Oglasna ploča HJS-a

15. sjednica Izvršnog odbora održana je u Splitu,17. ožujka 2018. godine. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Zlatko Taritaš. Prije potvrde Zapisnika donosimo najvažnije informacije sa sjednice:

Organizacija PH AOC u Splitu u periodu 2019.-2021.
Kod ove točke u raspravi je prisustvovao dopredsjednik JK Labud Toni Mlikota. Organizacija PH za olimpijske klase planira se i na duži period od četiri godine kako je sada predviđeno, uključujući u organizaciju više splitskih klubova. Nastojanja su da se ovo prvenstvo za olimpijske klase u Splitu afirmira kao regata sa stalnim terminom u međunarodnom kalendaru na početku sezone. Termin u ožujku nastavlja se na tradiciju organiziranja Velike nagrade Jadrana i regate SOSW. Cilj je privući jedriličare susjednih zemalja i iz šire regije te time popularizirati jedrenje u olimpijskim klasama u Hrvatskoj. Do kraja godine preciznije će se definirati uvjeti organizacije za naredni period, te će se održati još sastanaka na ovu temu.

Financije HJS-a
Redovni program 2018 – ažuriranje raspodjele sredstava sa aktualnim stanjem.
HOO je odobrio dodatna sredstva za HJS u iznosu 81.490,00 kn. Izvršni odbor raspoređuje navedeni iznos u Program juniora 2018., čime se povećava iznos za juniore u 2018. godini na 381.490,00 kn.
Planirana sredstva u iznosu od 200.000,00 za program Ivana Kljakovića Gašpića 2018. godine raspoređuju se u rezervna sredstva do donošenja nove odluke. JK Labud i Ivan Kljaković Gašpić izvijestili su Izvršni odbor da ovu sezonu ne namjerava natjecateljski jedriti, a moguće je da se u narednoj sezoni uključi u program za OI Tokio 2020.
Financijski izvještaj za 2017. - predan na FINU u zakonskom roku. Nakon pregleda i izvještaja revizije o poslovanju HJS-a kompletirati će se Financijski izvještaj za 2017.
Youth Sailing World Championship 2018 - Izvršena je uplata kotizacije za šest posada (420 M i Ž, RSX M i Ž, LRD M i Ž) i tri prateće osobe. Prvenstvo se održava od 14. do 21. srpnja u Corpus Christiu (USA), a prijava imena konačnih učesnika je do 14. lipnja 2018.
Odlukom Izvršnog odbora preostale troškove nastupa na YSWC 2018 snositi će klubovi učesnika.

Dopis JK Host – molba za financijsku pomoć kod organizacije regate
Izvršni odbor odobrava kao izuzetak 2.000,00 kn financijske pomoći Jedriličarskom klubu Host za organizaciju tradicionalne regate PMS Žena 2018 kojom se obilježava Međunarodni dan Žena. Sredstva su odobrena u cilju razvoja ženskog jedrenja i jedrenja na otocima.

Molba kažnjenika Daria Klibe za izvanrednim ublažavanjem kazne
Kažnjeniku Dariju Klibi ublažava se kazna izrečena u prvom stupnju, dozvoljavajući obavljanje dužnosti trenera u okviru potreba matičnog kluba JK Clivo i prolongirajući ostatak izvršenja kazne na 2 (dvije) godine, s tim da se izrečena kazna neće izvršiti ako počinitelj u tom roku ne učini nov prekršaj. U naredne dvije godine Dario Kliba ne može biti imenovan reprezentativnim trenerom i službenom osobom HJS-a. Odluka se primjenjuje od dana donošenja i odnosi se na sve klase u Hrvatskom jedriličarskom savezu.

Zaprimljene prijave po pozivu IO za organizaciju regata Optimista do 12 godina 
JK Omiš regata Svetog Ivana – 14. i 15. travnja 2018. Usvaja se predložena organizacija regate i odobrava 5.000,00 kn za troškove organizacije prema prethodnom pozivu. Prema pozivu preostalo je još najmanje tri regate za organizaciju regata Optimista do 12 godina koje će se sufinancirati od strane HJS-a i dvije regate za klasu 420.

Pravdanje sredstava iz programa HJS-a
Za sva odobrena sredstva iz programa HJS-a pravdanje troškova izvršava se putem refundacije u skladu sa računovodstvenim standardima. Obaveza kluba organizatora kojemu su dodijeljena sredstva je da nakon natjecanja dostavi izvještaj sa regate (uključujući popis učesnika, rezultate) sa rekapitulacijom troškova natjecanja uključujući račune i potvrde uplata.

EUROSAF Godišnja skupština 2018
Redovnoj Godišnjoj skupštini EUROSAF-a prisustvovati će Miroslav Bjelajac predsjednik VZS-a.

13. sjednica Izvršnog odbora održana je u Puntu na Krku, 8. veljače 2018. godine. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Zlatko Taritaš. Prije potvrde Zapisnika donosimo najvažnije informacije sa sjednice:

Financije HJS-a 2018.
Redovni program – preraspodjela sredstava u iznosu odobrenom od HOO-a i odluke Skupštine HJS-a – prijedlog VZN-a.
Većinom glasova članova Izvršnog odbora usvaja se dokument Financijska raspodjela i realizacija plana 2018 kako je predložen. Zadužuju se Gea Barbić i Marko Matić da iznesu dodatni prijedlog plana rada sa juniorima sa financijskim pokazateljima u 2018. godini.

Kalendar regata HJS-a – Državna prvenstva
Državna prvenstva – dodjela organizacije prvenstva u periodu 2018-2021:
JK MORNAR 15.03.-18.03. 2018. PH za olimpijske klase – seniori i junior

Državna prvenstva – dodjela organizacije prvenstva u 2018. godini:
JK OMIŠ 26.10.-28.10. 2018. PH za neolimpijske klase
JK CLIVO 21.09.-23.09.2018 PH za Optimiste (kadeti U16) – ekipno
JK HELIOS 07.09.-09.09. 2018 PH za Optimiste (kadeti U12) – pojedinačno

Potvrđuje se organizacija prvenstva po prijedlogu klasa i klubova:
KJD KITESURF 14.06.-18.06. 2018 PH Kiteboarding
JK VAL ŠIBENIK 15.11.-18.11. 2018 PH Dvoboj
JK VAL ŠIBENIK 01.11.-04.11. 2018 PH ORC
JK VAL ŠIBENIK 19.01.-21.01. 2018 PH RU IOM
JK MORNAR 18.05.-20.05. 2018 PH Zvijezda
JK SPLIT 22.06.-24.06. 2018 PH Šljuka
KJD JADRIJA 31.10.-04.11.2018. Neolipmijska daska

Godišnjak 2017/2018. Obzirom na dostupnost informacija putem interneta, Izvršni odbor je preispitivao svrhovitost tiskanja Godišnjaka. Za ovu godinu Godišnjak će se izraditi kao i prethodnih godina. Razmotriti će se redizajn i sadržaj tiskovine za ubuduće.

Stegovni postupci u djelokrugu Izvršnog odbora kao drugostupanjskog tijela
Dario Kliba - zahtjev za izvanrednim ublažavanjem izrečene kazne Izvršni odbor nije razmatrao predmetni zahtjev radi preuranjenosti zahtjeva, odnosno neusklađenosti zahtjeva sa odredbama Stegovnog pravilnika.
Žalba Miroslav, Luka Rožić JK Trogir na odluku Stegovne komisije
Razmatrajući predmetnu žalbu Izvršni odbor odbija žalbu i potvrđuje odluku Stegovne komisije. Član IO Marko Matić, ujedno član JK Trogir izuzeo se od glasanja u ovoj točki.

Organizacija Svjetskog prvenstva. Izvršni odbor daje podršku JK Val iz Šibenika za isticanje kandidature za organizaciju Svjetskog prvenstva - Klasa ORC I - Šibenik, 6 – 14. lipnja 2019.

Primanje u članstvo HJS-a. U članstvo se prima Jedriličarski klub Ploče. JK Ploče priložio je zahtijevanu dokumentaciju predviđenom Statutom HJS-a i uplatio godišnju članarinu HJS-a.

Odluke i prijedlozi Vijeća za natjecanje:
- Izvršni odbor prihvatio je prijedlog VZN-a o učesnicima Mediteranskih igara, uz primjedbu da se radi strogih kriterija HOO-a može desiti da ne nastupi ni jedan jedriličar.
- Pravilnik o kategorizaciji sportaša – jedrenje. U HOO je sukladno pravilniku poslan prijedlog regata za uvrštenje u A kategorije natjecanja. Poslat će se i prijedlog da se snize kriteriji za dobivanje kategorije za nastup na PH – broj klubova i jedriličara.

Primaju se na znanje odluke u djelokrugu Vijeća za natjecanje vezane za reprezentativne akcije klase Optimist: Svjetsko prvenstvo, Europsko prvenstvo, međ. regate i pripreme:
- Pripreme reprezentacije su obavezne za sve reprezentativce plus dvije zamjene.
- Reprezentacija putuje zajedno u punom sastavu s trenerom i vođom puta prema odobrenom planu od VZN-a.
- Klub za svoga reprezentativca treba vođi puta dostaviti valjanu liječničku potvrdu koja ne istječe prije datuma planiranog povratka, fotokopiju osobne iskaznice ili putovnice (ovisno o zemlji putovanja) i suglasnost roditelja da dozvoljava svome djetetu sudjelovanje u reprezentativnim akcijama (SP, EP, međunarodne regate i pripreme).
- Preporuka VZN je da roditelji ne putuju u mjesto održavanja SP i EP. Ako imaju namjeru putovati, o tome moraju u najkraćem roku obavijestiti VZN. Nepoštivanje ovih uputa povlači sankcije koje će odrediti VZN.

Regate za Optimiste do 12 godina. Izvršni odbor usvaja prijedlog VZN-a da se tijekom 2018. godine organiziraju najmanje četiri (može i više) regate samo za optimiste do 12 godina. Regate bi trebale trajati dva dana uz maksimalno šest plovova. Regatno polje može biti trapez ili štap. Navedene regate bi bile najnižeg ranga, a HJS subvencionira organizatora sa 5.000,00 kuna. Molba VZN organizatoru je da se organizira smještaj kod djece domaćina. Pozivaju se klubovi da dostave svoje prijedloge.
Regate za klasu 420. Izvršni odbor usvaja prijedlog VZN-a da HJS sufinancira organizaciju regata za klasu 420, uz uvjet da na regati nastupi minimalno 5 posada. Sufinancirati će se organizacija regata u Lovranu (JK Istra) i Zadru (JK Uskok) sa po 5.000,00 kn. Namjera je da se organiziraju i sufinanciraju još dvije regate u istim iznosima, te se pozivaju klubovi da dostave svoje prijedloge.

Financiranje reprezentativnih nastupa i priprema klase Optimist. Usvaja se prijedlog troškova za klasu Optimist kako je predložen od VZN-a. Ukoliko zakonske mogućnosti dozvoljavaju isplatiti će se dnevnice treneru i vođi puta za akcije SP, EP i međunarodnih regata u visini zakonski propisanih dnevnica u inozemstvu. Isplatiti će se i dnevnica u visini zakonske regulative treneru odobrenom od VZN tijekom reprezentativnih priprema, a vođi puta ako je prisutan na pripremama pokriti će se troškovi smještaja i prehrane.


Daje se podrška JK Labud kod zahtjeva za oslobođenje od PDV-a za članske usluge, koji JK Labud namjerava uputiti Poreznoj upravi - Središnji ured u Zagrebu.

U petak 15.12.2017. istekao je rok za prijavu kandidatura za organizaciju PH 2018.
Popis pristiglih kandidatura u prvom krugu i produženje roka natječaja:
Prvenstvo Hrvatske za olimpijske klase – temeljem 4 godine. 2 Kandidata:
JK Labud u terminu 22-25.03 i JK Mornar u terminu 15-18.03.

Prvenstvo Hrvatske za neolimpijske klase: 1 Kandidat JK Omiš
Prvenstvo Hrvatske za Optimiste (U12): 1 Kandidat JK Helios

Za PH Optimist (U16) – pojedinačno i ekipno nema kandidata, te se rok za dostavu produžuje do 15. siječnja 2018. PRODUŽENJE NATJEČAJA.


Po prijedlogu udruženja klasa u RH i klubova organizatora zaprimljene su kandidature: PH Kiteboarding - Kitesurf Split; PH Dvoboj - JK Val Šibenik, PH ORC - JK Val Šibenik i PH RU IOM - JK Val Šibenik.

Na 14. elektronskoj sjednici Izvršnog odbora održanoj 19. veljače 2018., Izvršni odbor donio je odluku o prekidu radnog odnosa sa sportkim tajnikom Markom Mišurom.

Izvršni odbor je na svojoj 12. elektronskoj sjednici, održanoj 17-18 siječnja, donio odluke u vezi angažiranja trenera u 2018. godini. Temeljem prijedloga Vijeća za natjecanje, HJS će u program angažiranja trenera HOO-a predložiti: Edu Fantelu i Jozu Jakelića u kategoriju vrhunskih trenera, Tonča Antunovića u kategoriju vrsnog trenera i Vedrana Mandića u kategoriju trenera za razvoj sporta. Tijekom 2018. godine HJS će sufinancirati i stručni rad za jedriličara Milana Vujasinovića u iznosu predviđenom za kategoriju kvalitetnog trenera iz programa HOO-a.

11. sjednica Izvršnog odbora održana je u Splitu, 9. prosinca 2017. godine. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik. Donosimo najvažnije informacije sa sjednice, prije potvrde Zapisnika:

Problematika klase Laser u Hrvatskoj
Od prošle 10. sjednice Izvršnog odbora, Međunarodna klasa Laser uvrstila je Novogodišnju regatu u Hvaru u ciklus Europa kupa i za 2018 godinu.
Sjednici je prisustvovao tajnik klase Laser. Zlatko Jakelić usmeno izvještava Izvršni odbor o organizacijskim i strukturnim promjenama koje su u tijeku u ILCI i EURILCI, uključujući i podjelu na regije kao i predloženi način dodjele regata u Europa kup natjecanju, kao i za SP i EP. Organizacijske promjene u Laser međunarodnom udruženju još uvijek nisu konačne i na njima se radi, a konačne odluke očekuju se do 2019. godine.
Predsjednik traži od tajnika klase da se djelovanje klase Laser u Hrvatskoj formalizira na način da se prvenstveno održi Skupština klase nakon dugog niza godina. Obzirom da se radi o najbrojnijoj klasi (klasama) u Hrvatskoj predlaže se tajniku klase da se unutar klase formiraju i druga tijela koja će raditi na razvoju, informiranju o radu klase i ostalog. Podjela dužnosti unutar klase trebala bi i uvažavati regije u kojima se jedri u klasama Laser. Predlaže se izrada pravilnika kojim će se definirati pravo glasa, npr. kao kod klase Optimist i ostalo važno za rad klase.
Izvršni odbor očekuje da klasa Laser održi Skupštinu i pokrene realizaciju po gornjoj diskusiji do kraja ožujka 2018. godine.

Financije HJS-a 2017. - Redovni program – preraspodjela sredstava nakon odluke Vijeća HOO. Temeljem odluke sa 8. sjednice Izvršnog odbora - Nastup na WS YOUTH 2017 – izvršiti će se refundacija preostalih troškova ovog natjecanja.