Oglasna ploča HJS-a

13. sjednica Izvršnog odbora održana je u Puntu na Krku, 8. veljače 2018. godine. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Zlatko Taritaš. Prije potvrde Zapisnika donosimo najvažnije informacije sa sjednice:

Financije HJS-a 2018.
Redovni program – preraspodjela sredstava u iznosu odobrenom od HOO-a i odluke Skupštine HJS-a – prijedlog VZN-a.
Većinom glasova članova Izvršnog odbora usvaja se dokument Financijska raspodjela i realizacija plana 2018 kako je predložen. Zadužuju se Gea Barbić i Marko Matić da iznesu dodatni prijedlog plana rada sa juniorima sa financijskim pokazateljima u 2018. godini.

Kalendar regata HJS-a – Državna prvenstva
Državna prvenstva – dodjela organizacije prvenstva u periodu 2018-2021:
JK MORNAR 15.03.-18.03. 2018. PH za olimpijske klase – seniori i junior

Državna prvenstva – dodjela organizacije prvenstva u 2018. godini:
JK OMIŠ 26.10.-28.10. 2018. PH za neolimpijske klase
JK CLIVO 21.09.-23.09.2018 PH za Optimiste (kadeti U16) – ekipno
JK HELIOS 07.09.-09.09. 2018 PH za Optimiste (kadeti U12) – pojedinačno

Potvrđuje se organizacija prvenstva po prijedlogu klasa i klubova:
KJD KITESURF 14.06.-18.06. 2018 PH Kiteboarding
JK VAL ŠIBENIK 15.11.-18.11. 2018 PH Dvoboj
JK VAL ŠIBENIK 01.11.-04.11. 2018 PH ORC
JK VAL ŠIBENIK 19.01.-21.01. 2018 PH RU IOM
JK MORNAR 18.05.-20.05. 2018 PH Zvijezda
JK SPLIT 22.06.-24.06. 2018 PH Šljuka
KJD JADRIJA 31.10.-04.11.2018. Neolipmijska daska

Godišnjak 2017/2018. Obzirom na dostupnost informacija putem interneta, Izvršni odbor je preispitivao svrhovitost tiskanja Godišnjaka. Za ovu godinu Godišnjak će se izraditi kao i prethodnih godina. Razmotriti će se redizajn i sadržaj tiskovine za ubuduće.

Stegovni postupci u djelokrugu Izvršnog odbora kao drugostupanjskog tijela
Dario Kliba - zahtjev za izvanrednim ublažavanjem izrečene kazne Izvršni odbor nije razmatrao predmetni zahtjev radi preuranjenosti zahtjeva, odnosno neusklađenosti zahtjeva sa odredbama Stegovnog pravilnika.
Žalba Miroslav, Luka Rožić JK Trogir na odluku Stegovne komisije
Razmatrajući predmetnu žalbu Izvršni odbor odbija žalbu i potvrđuje odluku Stegovne komisije. Član IO Marko Matić, ujedno član JK Trogir izuzeo se od glasanja u ovoj točki.

Organizacija Svjetskog prvenstva. Izvršni odbor daje podršku JK Val iz Šibenika za isticanje kandidature za organizaciju Svjetskog prvenstva - Klasa ORC I - Šibenik, 6 – 14. lipnja 2019.

Primanje u članstvo HJS-a. U članstvo se prima Jedriličarski klub Ploče. JK Ploče priložio je zahtijevanu dokumentaciju predviđenom Statutom HJS-a i uplatio godišnju članarinu HJS-a.

Odluke i prijedlozi Vijeća za natjecanje:
- Izvršni odbor prihvatio je prijedlog VZN-a o učesnicima Mediteranskih igara, uz primjedbu da se radi strogih kriterija HOO-a može desiti da ne nastupi ni jedan jedriličar.
- Pravilnik o kategorizaciji sportaša – jedrenje. U HOO je sukladno pravilniku poslan prijedlog regata za uvrštenje u A kategorije natjecanja. Poslat će se i prijedlog da se snize kriteriji za dobivanje kategorije za nastup na PH – broj klubova i jedriličara.

Primaju se na znanje odluke u djelokrugu Vijeća za natjecanje vezane za reprezentativne akcije klase Optimist: Svjetsko prvenstvo, Europsko prvenstvo, međ. regate i pripreme:
- Pripreme reprezentacije su obavezne za sve reprezentativce plus dvije zamjene.
- Reprezentacija putuje zajedno u punom sastavu s trenerom i vođom puta prema odobrenom planu od VZN-a.
- Klub za svoga reprezentativca treba vođi puta dostaviti valjanu liječničku potvrdu koja ne istječe prije datuma planiranog povratka, fotokopiju osobne iskaznice ili putovnice (ovisno o zemlji putovanja) i suglasnost roditelja da dozvoljava svome djetetu sudjelovanje u reprezentativnim akcijama (SP, EP, međunarodne regate i pripreme).
- Preporuka VZN je da roditelji ne putuju u mjesto održavanja SP i EP. Ako imaju namjeru putovati, o tome moraju u najkraćem roku obavijestiti VZN. Nepoštivanje ovih uputa povlači sankcije koje će odrediti VZN.

Regate za Optimiste do 12 godina. Izvršni odbor usvaja prijedlog VZN-a da se tijekom 2018. godine organiziraju najmanje četiri (može i više) regate samo za optimiste do 12 godina. Regate bi trebale trajati dva dana uz maksimalno šest plovova. Regatno polje može biti trapez ili štap. Navedene regate bi bile najnižeg ranga, a HJS subvencionira organizatora sa 5.000,00 kuna. Molba VZN organizatoru je da se organizira smještaj kod djece domaćina. Pozivaju se klubovi da dostave svoje prijedloge.
Regate za klasu 420. Izvršni odbor usvaja prijedlog VZN-a da HJS sufinancira organizaciju regata za klasu 420, uz uvjet da na regati nastupi minimalno 5 posada. Sufinancirati će se organizacija regata u Lovranu (JK Istra) i Zadru (JK Uskok) sa po 5.000,00 kn. Namjera je da se organiziraju i sufinanciraju još dvije regate u istim iznosima, te se pozivaju klubovi da dostave svoje prijedloge.

Financiranje reprezentativnih nastupa i priprema klase Optimist. Usvaja se prijedlog troškova za klasu Optimist kako je predložen od VZN-a. Ukoliko zakonske mogućnosti dozvoljavaju isplatiti će se dnevnice treneru i vođi puta za akcije SP, EP i međunarodnih regata u visini zakonski propisanih dnevnica u inozemstvu. Isplatiti će se i dnevnica u visini zakonske regulative treneru odobrenom od VZN tijekom reprezentativnih priprema, a vođi puta ako je prisutan na pripremama pokriti će se troškovi smještaja i prehrane.


Daje se podrška JK Labud kod zahtjeva za oslobođenje od PDV-a za članske usluge, koji JK Labud namjerava uputiti Poreznoj upravi - Središnji ured u Zagrebu.

U petak 15.12.2017. istekao je rok za prijavu kandidatura za organizaciju PH 2018.
Popis pristiglih kandidatura u prvom krugu i produženje roka natječaja:
Prvenstvo Hrvatske za olimpijske klase – temeljem 4 godine. 2 Kandidata:
JK Labud u terminu 22-25.03 i JK Mornar u terminu 15-18.03.

Prvenstvo Hrvatske za neolimpijske klase: 1 Kandidat JK Omiš
Prvenstvo Hrvatske za Optimiste (U12): 1 Kandidat JK Helios

Za PH Optimist (U16) – pojedinačno i ekipno nema kandidata, te se rok za dostavu produžuje do 15. siječnja 2018. PRODUŽENJE NATJEČAJA.


Po prijedlogu udruženja klasa u RH i klubova organizatora zaprimljene su kandidature: PH Kiteboarding - Kitesurf Split; PH Dvoboj - JK Val Šibenik, PH ORC - JK Val Šibenik i PH RU IOM - JK Val Šibenik.

Jedriličarski klub Mornar domaćin je sjednice Skupštine koja će se održati u Splitu u subotu 9. prosinca 2017. godine sa početkom u 12.00 sati. Registracija zastupnika započet će u 11.00 sati. Obveza svakog kuba i zastupnika je nazočiti sjednici najvišeg tijela upravljanja Saveza. Ukoliko je zastupnik spriječen obavezno opunomoćite zamjensku osobu za sjednicu u subotu. Materijali Skupštine poslani su na službenu e-poštu kluba.

Izvršni odbor je na svojoj 12. elektronskoj sjednici, održanoj 17-18 siječnja, donio odluke u vezi angažiranja trenera u 2018. godini. Temeljem prijedloga Vijeća za natjecanje, HJS će u program angažiranja trenera HOO-a predložiti: Edu Fantelu i Jozu Jakelića u kategoriju vrhunskih trenera, Tonča Antunovića u kategoriju vrsnog trenera i Vedrana Mandića u kategoriju trenera za razvoj sporta. Tijekom 2018. godine HJS će sufinancirati i stručni rad za jedriličara Milana Vujasinovića u iznosu predviđenom za kategoriju kvalitetnog trenera iz programa HOO-a.

11. sjednica Izvršnog odbora održana je u Splitu, 9. prosinca 2017. godine. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik. Donosimo najvažnije informacije sa sjednice, prije potvrde Zapisnika:

Problematika klase Laser u Hrvatskoj
Od prošle 10. sjednice Izvršnog odbora, Međunarodna klasa Laser uvrstila je Novogodišnju regatu u Hvaru u ciklus Europa kupa i za 2018 godinu.
Sjednici je prisustvovao tajnik klase Laser. Zlatko Jakelić usmeno izvještava Izvršni odbor o organizacijskim i strukturnim promjenama koje su u tijeku u ILCI i EURILCI, uključujući i podjelu na regije kao i predloženi način dodjele regata u Europa kup natjecanju, kao i za SP i EP. Organizacijske promjene u Laser međunarodnom udruženju još uvijek nisu konačne i na njima se radi, a konačne odluke očekuju se do 2019. godine.
Predsjednik traži od tajnika klase da se djelovanje klase Laser u Hrvatskoj formalizira na način da se prvenstveno održi Skupština klase nakon dugog niza godina. Obzirom da se radi o najbrojnijoj klasi (klasama) u Hrvatskoj predlaže se tajniku klase da se unutar klase formiraju i druga tijela koja će raditi na razvoju, informiranju o radu klase i ostalog. Podjela dužnosti unutar klase trebala bi i uvažavati regije u kojima se jedri u klasama Laser. Predlaže se izrada pravilnika kojim će se definirati pravo glasa, npr. kao kod klase Optimist i ostalo važno za rad klase.
Izvršni odbor očekuje da klasa Laser održi Skupštinu i pokrene realizaciju po gornjoj diskusiji do kraja ožujka 2018. godine.

Financije HJS-a 2017. - Redovni program – preraspodjela sredstava nakon odluke Vijeća HOO. Temeljem odluke sa 8. sjednice Izvršnog odbora - Nastup na WS YOUTH 2017 – izvršiti će se refundacija preostalih troškova ovog natjecanja.

10. sjednica Izvršnog odbora održana je u Zagrebu, 1. prosinca 2017. godine. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik. Donosimo najvažnije informacije sa sjednice:

Kalendar regata HJS-a 2018. godine
Raspisuje se Natječaj za organizaciju PH za 2018. godinu (prilog). Za svako PH u 2018. godini mora se odrediti član Izvršnog odbora koji će biti prisutan na otvaranju i zatvaranju PH.

Sustav natjecanja za Optimiste. Temeljem natječaja i prijedloga VZN-a Izvršni odbor određuje organizatore regata u slijedećim terminima:
Kvalifikacijske regate za klasu optimist
Regija sjever
JK Opatija 16.-18.02.2018.
JD Crikvenica 16.-18.03.2018.
Regija jug
JK Split 02.-04.03.2018.
JK Bura Mak. 23.-25.03.2018.
Jesen 2018. Za jesen 2018. kvalifikacijske regate će se naknadno odrediti kad se donese ocjena novog sustava natjecanja. Klubovi koji su već sad poslali prijavu za dodjelu kvalifikacijske regate na jesen 2018. ne moraju ponovo slati prijavu. Kvalifikacijske regate su kategorija 3 uz dodatak obaveznog suđenja na moru RP42.
Izborne regate klase optimist
Zbog održavanja Europskog prvenstva u klasama Laser 4.7 i Laser Radial u terminu od 07.-14.04.2018. i održavanja regate za optimiste u Workumu 10-13.05.2018. mijenja se termin održavanja izbornih regata. Izborne regate su kategorija 2. Novi termini i organizatori:
Regija jug
JK Uskok Zadar 20.-22.04.2018.
JK Mornar Split 27.-29.04.2018.
Regija sjever
JK Horizont Poreč 18.-20.05.2018.
JK Uljanik Pula 25.-27.05.2018.

Kriteriji za klasu Laser temeljem prijedloga VZN-a
Kriterijske regate za klasu Laser koje se održavaju u Hrvatskoj ostaju nepromijenjene. Slijedeće regate u inozemstvu su kriterijske: Laser Youth Easter meeting Malcesine Lago di Garda 28.-31.03.2018. i regata Europa kupa - Švicarska (još nije određen datum).
Obeštećenje za jedriličare koji nastupaju na WS Youth 2017. i ne mogu nastupiti na kriterijskoj regati Sveti Nikola 2017. je prosjek tri najbolja rezultata kriterijskih regata održanih u Hrvatskoj. PH se računa kao domaća regata, a regata na Hvaru 2017. je regata Europa cupa i ne ulazi u domaće regate.

Kriterij za nastup na Mediteranskim igrama 2018.
Kriterij za klasu Laser i Laser Radial za nastup na Mediteranskim igrama je Europsko prvenstvo u La Rochellu od 5.-12.05.2018. Najbolje dvije žene u Laser Radialu i najbolja dva muška u Laseru će izboriti nastup na Mediteranskim igrama 2018. U slučaju limitiranog broja natjecatelja za EP klase Laser i Laser Radial, VZN će donijeti odluku o prednosti u prijavama za EP. Za klasu RSX, VZN će donijeti naknadno odluku da li ćemo imati predstavnike u ovoj klasi i kojem broju.

Financije HJS-a 2017. Redovni program – preraspodjela sredstava temeljem očitovanja klubova i očitovanja jedriličara koji nisu ispunili program natjecanja u 2018. godini.
Izvršni odbor temeljem zahtjeva klubova odobrava dodatna sredstva iz Redovnog programa: JK Mornar za SK Gamagori 73.626,83 kn, JK Split za Palamos Race 42.235,00 kn, JK Karkadur za regate Cagliari i Muscat 42.522,56 kn i JK Uskok za Palamos Race 35.000,00 kn. Prima se na znanje dopis jedriličara Igora Marenića, Tine Mihelić i Ivana Kljakovića Gašpića.
Redovni program - financiranje juniora na SP i EP – u skladu plana za 2017. godinu i oduke o načinu financiranja juniora, odobrava se financiranje nastupa posade 420 iz JK Uskok po 10.000,00 kn za dva natjecanja.
Prenamjena Redovnog programa 2017. Izvršni odbor usvaja prijedlog prenamjene dijela Redovnog programa HJS-a pri HOO, koji će se poslati na odobrenje u HOO. Traži se prenamjena sredstava za potrebe jedriličara zlatnog i srebrenog sa OI RIO 2016 prema slijedećem: zlatni olimpijac Šime Fantela – troškovi nabave novog broda / prijelaz u novu klasu iznos: 278.000,00 kn. Srebreni olimpijac Tonči Stipanović – troškovi stručne podrške meteorologa za ciklus Tokio - iznos: 150.000,00 kn

Izvještaji i planovi stručnih tijela Izvještaj Vijeća za natjecanje – izvještaj se usvaja i uvrštava u Materijale Skupštine sukladno Statutu HJS-a. Primaju se na znanje izvještaji i planovi Vijeća odbora premjerača i Vijeća zbora sudaca

Organizacija sjednice Skupštine HJS-a – 9.12.2017. - domaćin JK Mornar u Splitu Ažuriranje Materijala sjednice Skupštine (Financijski plan 2018 i ostali dokumenti) - ažuriraju se Materijali prema diskusiji na sjednici sa konačnom potvrdom do ponedjeljka 4. prosinca 2017. Izvršni odbor ne odobrava troškove eventualnog domjenka za Skupštinu u Splitu 9.12.17.

Žalba JK Trogir na odluku Stegovne komisije - Odgađa se ova točka za prvu sjednicu tijekom 2018. godine koja nije elektronska.
Nastup za RH stranog državljana – dopis JK Labud, upute HOO-a - Izvršni odbor podržava Jedriličarski klub Labud u njihovim nastojanjima oko reguliranja statusa jedriličarke Elene Vorobove.

Suglasnost za održavanjem EP Finn Veterani – JK Split – Izvršni odbor je suglasan i podržava JK Split u organizaciji ovog prvenstva.

Problematika klase Laser u Hrvatskoj - dopisi JK Zvir i tajnika klase Laser
Slijedom nove organizacije i sustava u Međunarodnoj klasi Laser ne predviđa se održavanje regate Europa kupa u Hvaru svake godine, kao što je to bilo dugi niz godina. Nikša Ive traži podršku Izvršnog odbora u nastojanju JK Zvir da izbori što bolju poziciju kod organizacije Europa kup regate. Izvršni odbor podržava JK Zvir u nastojanjima zadržavanja organizacije regate Europa kupa u Hvaru. Na iduću sjednicu IO koja će se održati u Splitu 9.12.2017 prije Skupštine, poziva se tajnik klase Zlatko Jakelić da iznese svoj izvještaj o novoj podjeli u ILCI i stanju u klase u Hrvatskoj.