Redovna sjednica Skupštine HJS-a održana je u Splitu 9.12.2017. Unatoč lošem vremenu u cijeloj Hrvatskoj sjednici je nazočilo 59 zastupnika klubova, što sukladno Statutu čini natpolovični kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Skupština je prema Poslovniku usvojila izvještaje Predsjednika, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovne komisije kao i Plan rada i Financijski plan za 2018. godinu u iznosu od 6.068.200,00 kn. Domaćin Redovne sjednice Skupštine 2018. godine je JK Zvir u Hvaru.  Zahvaljujemo domaćinu Jedriličarskom klubu Mornar kao i svim klubovima koji su svojim prisustvom osigurali pravovaljani rad Skupštine.