Poziv na upis za novu generaciju polaznika za Instruktora jedrenja.