17. sjednica Izvršnog odbora održati će se 15. lipnja u Šibeniku. Na Dnevnom redu je pregled i eventualna prenamjena sredstva u financijskom planu za juniore, izmjena termina za PH do 12, pregled realizacije prijava za Aarhus i WS YOUTH, usvajanje Financijskog izvještaja za 2017. godinu nakon pregleda financijskog poslovanja HJS-a od strane neovisnog revizora i postupanja po Stegovnim postupcima u drugom stupnju.