Predsjednik Zlatko Taritaš sazvao je 8. sjednicu Izvršnog odbora u srijedu 13. rujna u Splitu. Između ostalog na dnevnom redu razmatrati će se o rebalansu Redovnog programa za 2017. godinu, o upravljanju sportskim objektima i sportskim lukama, rješavanje žalbi na odluke Stegovne komisije u drugom stupnju, sustav natjecanja i Kalendaru za 2018. godinu. Na dnevnom redu je i priprema za Skupštinu u Splitu u prosincu.