Održana je u Splitu, 15. srpnja 2020. godine. Prisutni iz Izvršnog odbora Zlatko Taritaš predsjednik i članovi Ivica Dolenc, Toni Mlikota i telefonski aktivno prisutan član Petar Kopanica, koji je glasao kod svih odluka po točkama dnevnog reda. Opravdano odsutni: Gea Damjanović dopredsjednica, Zoran Popović dopredsjednik i član Robert Sandalić. Prisutni: Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje, Miroslav Bjelajac predsjednik Vijeća zbora sudaca, Ivo Jaić tajnik.

Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda, sjednicu je otvorio i vodio predsjednik.

Izvršni odbor potvrdio je svoje ranije odluke između dviju sjednica:
Potvrda odluke od 12.6.2020 - Preraspodjela unutar sredstava Redovnog programa
Potvrda odluke od 26.6.2020 - Dodjela nagrada i naslova na prvenstvima Hrvatske u jedrenju

Osnivanje Pododbora za zdravstvo HJS-a
Predsjednikom Pododbora za zdravstvo imenuje se dr. Nebojša Nikolić i zadužuje se da predloži dva člana Pododbora do 1. rujna 2020.

Priprema za Redovnu Izbornu Skupštinu u Zadru
Tumačenje Statuta vezano na kandidature i mandate – Pravna služba HOO dala je tumačenje u slučaju kada je zastupnik na funkciji u tijelima upravljanja HJS-a proveo manje od 4 godine – da li se smatra punim mandatom, odnosno da li je mandat predsjednika HJS-a koji je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora u koliziji po pitanju prava obnašanja dužnosti u dva mandata u slučaju da je kandidat prethodno bio član IO.
Izvršni odbor će ovu točku dnevnog reda, odnosno prihvaćanje ovog mišljenja kao službenog stava Izvršnog odbora koji tumači Statut izglasati na posebnoj telefonskoj sjednici.

Izmjena Pravilnika VZS-a temeljem prijedloga VZS-a
Nakon što je predsjednik VZS-a Miroslav Bjelajac obrazložio potrebne izmjene temeljem situacije na terenu i važeće zakonske regulative, usvajaju se izmjene Pravilnika VZS-a uz određene korekcije koje je prihvatio predsjednik VZS-a. Usvojeni Pravilnik se objavljuje u prilogu ovom zapisniku.

Informacije nakon Vijeća i Skupštine HOO-a – rebalans i prenamjene
Redovni program: HOO je prihvatio prijedlog prenamjene HJS-a za potrebe nabave opreme za jedriličare korisnike ovog programa umjesto troškova natjecanja koja su otkazana.
Napomena:
Nakon smanjena sredstva od HOO-a ukupni plan HJS-a iznosi:
UKUPAN PLAN HJS 2020 prije umanjenja 7.786.628,50; Umanjenje RP HOO 1.236.146,00; PLAN HJS 2020 nakon umanjenja 6.550.482,50
Postotak umanjenja 16%
Prema usvojenom izmjene i dopune financijskog plana obvezno se provode u slučaju značajnih odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane, a posebice u slučaju nastanka novih obveza za čije podmirenje sredstva nisu osigurana, odnosno smanjenja prihoda uz čije je ostvarenje vezano podmirenje već nastalih obveza. Značajnim odstupanjima smatraju se sva odstupanja veća od 20% u odnosu na ukupan plan prihoda i rashoda.
Razvojni programi: do danas HJS nije pismeno primio odluku HOO-a o smanjenju visine sredstava u razvojnim programima. Kada HJS primi dotične odluke o istom će obavijestiti korisnike programa. Tada će se, sukladno prijedlogu korisnika programa, zatražiti moguće prenamjene.

Zahtjevi klubova - JK Istra – nastup na SP 470
Pored odobrenih 10.000,00 kn odobrava se dodatnih 5.000,00 kn. Ukupno 15.000,00 u cilju razvoja jedrenja u dvosjedima.

Zahtjevi JSPGŽ – klasa Optimist
Prima se na znanje materijal dostavljen Izvršnom odboru. Zaprimljena dokumentacija upućuje se Vijeću za natjecanje i tajniku klase Optimist. VZN će proanalizirati zahtjeve iz JSPGŽ do rujna ove godine. Predsjednik će sazvati posebnu sjednicu po ovom pitanju u listopadu

PH za klase 470, Finn i RSX koje se trebalo održati od 21. do 23. kolovoza, održati će se u terminu 11. do 13. kolovoza, radi obaveza jedriličara na EP.

Usvajaju se prijedlozi VZN-a:
Za izborni sustav za SP i EP 2020. godine boduje se:
PH klase Optimist 2019.
PH klase Optimist 2020.
Raspisati će se natječaj za organizaciju maksimalno četiri izborne regate u razdoblju od 7.8. do 27.9.2020. Klubovi organizatori sami predlažu termine u navedenom razdoblju. Na izbornim regatama u 2020. godini mogu nastupiti svi verificirani jedriličari. Termin 18.9.-20.9.2020. ostaviti slobodan zbog održavanja Prvenstva Slovenije. Za valjani izborni sustav u 2020. godini potrebne su dvije regate. Ukoliko se održi tri ili više regata (PH + izborne regate) boduju se tri najbolja rezultata.

Dopis JK Labud
Zaprimljen je dopis iz JK Labud u vezi održavanja Mrdujske regate i troškovima natjecatelja s tim u vezi. Izvršni odbor je raspravljao o predmetnom dopisu. U prethodnom mandatnom razdoblju usvojena je odluka da svaka jedrilica može nastupiti na jednoj regati godišnje bez plaćanja vinjete. Navedena odluka je i dalje na snazi te se može primijeniti na Mrdujsku regatu. Raspravljan je prijedlog da vinjeta ne bude potrebna za regate tipa ''clasic'' (npr. regate za jedrilice sa latinskim jedrima, regate za drvene jedrilice i sl.) ili za jedrilice do ukupne dužine 6m, … Nakon detaljnijeg promišljanja, a u cilju poticanja svih vrsta jedrenja, biti će donijeta adekvatna odluka.