ODGOĐENO ZA 5.02.2022 Redovna sjednica Skupštine HJS-a održati će se u subotu 11.12.2021. u Hotelu Park, Kralja Petra Krešimira IV. 23 u Makarskoj, u domaćinstvu Jedriličarskog kluba Bura, s početkom u 12.00 sati. Registracija zastupnika počinje u 11.00. sati. Poziv na Skupštinu sa materijalima upućen je na službene adrese klubova. Zastupnici mogu predići materijale i na stranicama HJS-a u rubrici za članstvo pod Skupština, gdje će se ažurirati sa prispjelim materijalima.
Održavanje Skupštine ovisi o aktualnoj situaciji sa pandemijom i odlukama stožera. Članstvo će biti pravodobno obaviješteno o odlukama koje utječu na održavanje sjednice Skupštine.