Pozivamo klubove članove HJS-a na dostavu kandidatura za organizaciju prvenstava Hrvatske 2022. godine. Prijave za prvenstva pošaljite do 18.2.2022. na e-mail hjs@hjs.hr i vzn@hjs.hr. Kandidati koji su ranije poslali prijavu ne trebaju ponovo slati istu. Nije potrebno ispuniti dodatne obrasce, već je dovoljno dati izjavu o kandidaturi sa službenog e-maila kluba. Natjecaj