Klub KUN
Skraćeni naziv JK Kun, Tkon
Puni naziv Jedriličarski klub KUN
OiB 32890360128
Adresa Popa Šimuna Calića 15
Poštanski broj 23212
Grad Tkon
   
Predsjednik Marin Katičin
Tajnik Ivan Katičin
Osoba za kontakt Domagoj Juričin
   
E-mail domagoj@pitter-croatia.com
Telefon 098//403-249
Fax  
Web  
Telefon 2  
Mobitel 098/98-04-117
   
Godina osnutka 2012.
Datum osnutka 01.02.
Datum primanja u članstvo HJS 28.04.2016.
Zastupnik Domagoj Juričin