... obrasci i drugi obavezni dokumenti

Statut Hrvatskog jedriličarskog saveza

Poslovnik skupštine Hrvatskog jedriličarskog saveza

Stegovni pravilnik

Pravilnik o iznosima startnina na državnim prvenstvima i kriterijskim regatama
Pravilnik o verifikaciji i registraciji u jedrenju
Pravilnik o zvanjima
World Sailing Adversting CODE 
Pravilnik Vijeća zbora sudaca
Pravilnik Vijeća odbora premjerača
Poslovnik Vijeća za natjecanje

Sustav natjecanja

Licenciranje trenera

Logotip HJS (PDF)

Članstvo HJS-a

Postupak primanja kluba u članstvo HJS-a - potrebna dokumentacija

Osnovna kartica podataka člana HJS-a / Prijava promjene ovlaštene osobe i službenih kontakta udruge

Imenovanje zastupnika u Skupštini HJS-a
Imenovanje zamjenika zastupnika - kad je zastupnik biran u tijelo HJS-a
Jednokratna punomoć ovlaštenoj osobi za prisustvovanje  Skupštini
Evidencijski listić  -  prilaže se kod registracije na Skupštini

Registracija i verifikacija jedriličara, obrasci zdravstvene sposobnosti i pravilnik

Prijava regate

Državna prvenstva - dodjela nagrada, obrasci, organizatori, rezultati

Krstaši - Registri / Upis u registar / Zahtjev za izdavanje broja na jedru / Vinjete / Reklame / ORC Svjedodožbe

Daske za jedrenje - obrazac zahtjev za broj na jedru

Upute o postupanju kluba kod kandidata za organizaciju SP i EP
Uputa Središnjeg državnog ureda za sport

Troškovnik natjecanja iz programa HJS-a
Obrazac putnog naloga

 

Dokumenti za suce i vođenje regate

Dokumenti - stranice Vijeća zbora sudaca
Regatna pravila

Izvještaj predsjednika RO

Izvještaj predsjednika OZP-a

EUROSAF Judges Exchange / Izvješće o radu u međunarodnom žiriju

STANDARDNI OGLAS REGATE -  HRVATSKI / ENGLESKI
STANDARDNE UPUTE ZA JEDRENJE -  HRVATSKI / ENGLESKI
STANDARDNE UPUTE PRILOG A -  HRVATSKI / ENGLESKI
STANDARDNE UPUTE PRILOG B -  HRVATSKI / ENGLESKI


DOKUMENTI HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA

Poveznica na stranicu dokumenata Hrvatskoga olimpijskog odbora

KATEGORIZACIJA JEDRILIČARA

Pravilnik o kategorizaciji sportaša HOO-a - Kategorizacija jedriličara - Zahtjev za kategorizaciju 

RAZVOJNI PROGRAMI HOO-a

Pravila i godišnji iznosi razvojnih programa HOO-a


Ministarstvo turizma i sporta
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Ministarstvo financija - Neprofitne organizacije

Zakon o sportu NN NN 141/22 – na snazi od 01.01.2023.

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI HZTK

2017. - 2018. - 2019. - 2020 - 2021. - 2022.

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATKA

IZJAVA POLITIKA PRIVATNOSTI

 

IZVJEŠTAJI NEOVISNIH REVIZORA o obavljenom revizijskom uvidu u financijsku izvješću HJS-a

2015 -  2016  - 2017  - 2018  - 2019 - 20202021 - 2022   


JAVNA NABAVA 

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Popis gospodarskih subjekata