Dana 14. rujna 2019. u subotu u Šibeniku održati će se Izvanredna sjednica Skupštine Hrvatskoga jedriličarskoga saveza po pitanjima preseljenja ureda HJS-a i financijskih obveza koje iz toga proizlaze; odnosno usklađenja Financijskog plana HJS-a. Poziv i Dnevni red Skupštine sa pripadajućim materijalima biti će dostavljeni na vrijeme i u skladu sa Statutom i Poslovnikom.