Sjednica je održana u Zagrebu, 14. prosinca 2019. godine uz prisustvo Zlatka Taritaša predsjednika, Gee Damjanović dopredsjednice i članova Ante Mlikote i Roberta Sandalića. Opravdano odsutan: Zoran Popović dopredsjednik i članovi Ivica Dolenc i Patar Kopanica Prisutni: Vilim Nakrst predsjednik Skupštine, Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje, Ivo Jaić tajnik, Miroslav Bjelajac predsjednik VZS, Ted Weidlich član VZS-a.

Prethodne odluke između dviju sjednica Izvršnog odbora
Kooptiranje člana Izvršnog odbora
Temeljem članka 27.(3) Statuta HJS-a Izvršni odbor kooptira Ante Toni Mlikotu iz JK Labud kao člana Izvršnog odbora, umjesto Marka Matića, JK Trogir.
Usvajanje prijedloga Pododbora za preuređenje prostorija
Izvršni odbor temeljem izvještaja Pododbora, a nakon provedenog postupka u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi odabire tvrtku Teko doo kao izvođača za radove na preuređenju prostorija u iznosu od 467.758,20 kn + PDV - I DIO. Sa tvrtkom Teko doo potpisati će se priloženi ugovor za preuređenje prostorija. Ovlašćuje se tajnik da potpiše definirani ugovor sa izvođačem.
Prijedlog članarina za 2020. godinu
Usvaja se prijedlog članarina sa jednom izmjenom: godišnja članarina klubova umjesto 2.400,00 iznosi 3.600,00 kn u periodu 2020.-2024. po osnovi potreba preseljenja i preuređenja prostorija.
Financijski plan za 2020. godinu
Usvaja se Financijski plan za 2020. godinu kako je priložen na iznos od 7.559.200,00 kn

Usvajanje Nacionalnih pravila za borbu protiv dopinga i nadležnost nacionalne organizacije za borbu protiv dopinga – usvaja se i uvrštava u Dnevni red Skupštine na potvrdu zastupnicima.

Imenovanje članova Inventurne komisije za popis imovine i financijskih obveza na dan 31.12.2019.: Josip Višić predsjednik, Lana Anđel član i Marko Bertolino.

Vijeće zbora sudaca
Izvještaj o radu VZS-a za 2019 – prima se na znanje bez primjedbi
Plan rada za 2020. – potrebno je uskladiti Financijski plan sa planom VZS-a koji je predočen Skupštini.

Vijeće za natjecanje
- Izvršni odbor upućuje zahtjev tajniku klase Optimist da sazove sastanak klase Optimist početkom 2020. godine. Sjednici obavezno treba nazočiti i predsjednik VZN-a.
- Izvršni odbor ima u planu organizirati zajedničku sjednicu sa vodstvom klase Optimist nakon završetka OI Tokio, okvirno u listopadu 2020.
- Prima se na znanje izvještaj VZN-a za 2019. godinu.
- Potvrda prijedloga temeljem odluka Vijeća za natjecanje iz zapisnika sjednice VZN-a:
Klasa Optimist
Potvrđuju se organizatori kvalifikacijskih regata u terminu od 14.2.-15.3.2020.
Regija jug: 28.2.-1.3.2020. JK Briva Biograd
6.3-8.3.2020. JK Split
Regija sjever: 14.2.-16.2.2020. JK Opatija
6.3.-8.3.2020. JD Val

Potvrđuju se organizatori izbornih regata u 2020. godini:
3.4.-5.4.2020. JK Orsan, 27.3.-29.3.2020 JK Split,
1.5.-3.5.2020. i 8.5.-10.5.2020. Ponovljen natječaj

Potvrđuju se organizatori kvalifikacijskih regata u terminu od 18.9.-31.12.2020.
Regija jug: 25.9.-27.9.2020. JK Labud
9.10.-11.10.2020. JK Orsan
Novogodišnja regata JK Zvir
Regija sjever: 25.9.-27.9.2020. JK Kvarner
30.10.-1.11.2020. JK Jugo
3.12.-6.12.2020. JK Vega

Potvrđuje se kriterij za sastav kadetske reprezentacije za nastup na EPTR. Na Europskom prvenstvu u Team Raceu nastupiti će jedriličari prema izbornoj ljestvici (jedriličari koji nastupe na SP ne mogu nastupati na EPTR) na dan 11.5.2020. Kadetsku reprezentaciju će sastavljati prve dvije jedriličarke i prvo dvoje jedriličara koji nisu izlazno godište u godini nastupa na EPTR.

Prvenstvo Hrvatske za klase iFoil i Kite formula
- Raspisati će se natječaj za organizaciju Prvenstva Hrvatske za klase iFoil (nova Olimpijska klasa) i Kite Formula u terminu 20.11.-22.11.2020.
- Raspisati će se natječaj za organizaciju Prvenstva Hrvatske za mixed two person offshore keelboat (olimpijska klasa za Pariz 2024.)

Financijski plan HJS-a 2019.
Preraspodjela plana Redovnog programa – do idućeg tjedna potrebno je završiti plan preraspodjele sredstava u Redovnom programu 2019.
Isplata neoporezivog djela naknade zaposlenicima – isplaćuje se temeljem Zakona u propisanom iznosu.

Upit Stegovne komisije u vezi Stegovne prijave a Komiškoj regati
Nakon tumačenja predsjednika Vijeća zbora sudaca, Stegovna komisija nastaviti će u skladu s regatnim pravilom 69 Nedolično ponašanje, te 69.1(a) koje predviđa postupak protiv sa natjecateljem povezanih osoba podrške.

Imenovanje tajnika klase Flying Dutchman
Temeljem Članka 33(2) Statuta HJS-a potvrđuje se Tin Matulja za tajnika klase. Zaprimljen je zapisnik sastanka klase na kojem je učestvovalo 10 jedriličara iz tri kluba na kojem je izabran tajnik Tin Matulja.

Prvenstva Hrvatske 2020 – kandidature
Evidentirati će se prispjele kandidature do zadanog roka od 15.12.2019. U natječaj će se dodati PH za klase po prijedlogu VZN-a iz točke 6. ovog zapisnika i zajedno sa PH za klase za koje nisu pristigle kandidature produžiti natječaj do daljnjeg.