JK Endemi

 

   
Klub ENDEMI
Skraćeni naziv JK Endemi, Zagreb
Puni naziv Jedriličarski klub ENDEMI
OiB 45543663636
Adresa Ulica grada Vukovara 62/a
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
   
Predsjednik Boris Vrhovac
Tajnik Mario Kundih
Osoba za kontakt Mario Kundih
   
E-mail info@yc-endemi.com; mkundih@gmail.com
Telefon 091/570-11-01, 091/61-33-750
Fax 01/61-33-750
Web www.ycendemi.com
Telefon 2 091/570-11-01, 091/61-33-750
Mobitel 091/501-75-30
   
Godina osnutka 2011.
Datum osnutka 07.04.
Datum primanja u članstvo HJS 06.03.2012.
Zastupnik Mario Kundih