JK Sailing Forever

 

   
Klub SAILING FOREVER
Skraćeni naziv JK Sailing Forever, Kaštel Gomilica
Puni naziv Jedriličarski klub SAILING FOREVER
OiB 12296181642
Adresa Franje Tuđmana 213
Poštanski broj 21213
Grad Kaštel Gomilica
   
Predsjednik Mario Malenica
Tajnik Ana Višić
Osoba za kontakt Mario Malenica
   
E-mail mario@sailingforever.com
Telefon 021/223-614
Fax 021/223-610
Web www.sailingforever.com
Telefon 2 098/176-36-92
Mobitel 098/542-153
   
Godina osnutka 2011.
Datum osnutka 15.07.
Datum primanja u članstvo HJS 26.10.2011.
Zastupnik Mario Malenica