JSDNŽ

 

   
Klub JSDNŽ
Skraćeni naziv JSDNŽ, Dubrovnik
Puni naziv Jedriličarski savez Dubrovačko-neretvanske županije
OiB 62771216779
Adresa Ivana Zajca 2
Poštanski broj 20000
Grad Dubrovnik
   
Predsjednik Marinko Mikulandra
Tajnik Edo Taslaman
Osoba za kontakt Marko Prosenica
   
E-mail jd-orsan@du.t-com.hr
Telefon 020/435-922
Fax 020/436-969
Web  
Telefon 2 098/880-827 
Mobitel 091/39-66-402, 099/212-98-32
   
Godina osnutka 2009.
Datum osnutka 15.11.
Datum primanja u članstvo HJS 05.10.2012.
Zastupnik Marinko Mikulandra