JK Omiš

 

   
Klub OMIŠ
Skraćeni naziv JK Omiš, Omiš
Puni naziv Jedriličarski klub OMIŠ
OiB 23584826550
Adresa Obala Gusara bb
Poštanski broj 21310
Grad Omiš
   
Predsjednik Viktor Pirović
Tajnik Kažimir Škare
Osoba za kontakt Viktor Pirović
   
E-mail jedrenjeomis@yahoo.com
Telefon 091/585-62-16
Fax 021/757-240
Web  
Telefon 2  
Mobitel 091/513-32-63
   
Godina osnutka 2014.
Datum osnutka 18.08.
Datum primanja u članstvo HJS 06.09.2014.
Zastupnik Vedran Mandić