Vinjeta za krstaše - obavezna je za nastup na regatama iz Kalendara HJS-a i prilikom izdavanja svjedodžbe.

Iznimno: U tekućoj godini, jedrilica bez svjedodžbe i broja na jedru, može nastupiti samo na jednoj regati iz Kalendara HJS-a bez izdane vinjete za krstaše. Vlasnik ili korisnik jedrilice o tome mora obavijestiti klub i Ured HJS-a. Klub organizator regate dostaviti će popis ovih jedrilica sa svaku regatu. Popis ovih jedrilica i na kojoj su regati nastupile biti će javno objavljen na internetskim stranicama HJS-a. Vinjetu moraju imati svi brodovi koji nastupe na regati iz Kalendara HJS-a. 

Registar jedrilica HJS-a po broju na jedru i evidencija izdanih vinjeta u tekućoj godini

Obrazac za upis u registar - izdavanje prve vinjete - izmjena vlasnika - promjena podataka
Obrazac nije potrebno ispunjavati kod svakog slijedećeg izdavanja vinjete. Dovoljno je poslati upit na hjs@hjs.hr

Popis jedrilica pod stranom zastavom sa ishodovanom vinjetom

Popis jedrilica sa iskorištenim pravom jednog nastupa bez vinjete

Obrazac prijave nastupa na jednoj regati bez vinjete

Registar jedilica Monotip klasa - MINI 650, MELGES 24, J 80, RAZRED 40

 

ORC Svjedodžbe

Na Godišnjem kongresu ORC-a, usvojeno je povećanje pristojbe kod izdavanja ORC svjedodžbi za 2023. kako slijedi:

ORC International - 85 eura
ORC Club - 50 eura

Certifikati DH i NS su besplatni za bilo koji brod ukoliko postoji redoviti certifikat.