Pozivamo klubove HJS-a da pristupe upisnom roku prijave regata u Kalendar 2021. do 01.12.2020., kada će se objaviti radna verzija. Formi za upis regata pristupate nakon logiranja za članove HJS-a. Nakon logiranja u rubrici REGATE U HR nalazi se poveznica za upis regata - Kalendar za 2021.