Liječnička komisija HJS-a objavljuje dopune Uputa (ver. 2.0 od 25. lipanj 2021.) smjernica organizatorima jedriličarskih natjecanja za klasu krstaš Koronavirus (SARS-COV-2) i COVID-19 bolest.