Održana je elektronski dana 3. lipnja 2022. godine. Zapisnik