17. sjednica Izvršnog odbora održana je u Šibeniku, 15. lipnja 2018. godine. Sjednici su prisustvovali Zlatko Taritaš predsjednik, Zoran Popović dopredsjednik i članovi Ivica Dolenc i Robert Sandalić, Ivo Jaić tajnik, Vedran Mandić član Vijeća za natjecanje. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Zlatko Taritaš. Prije potvrde Zapisnika donosimo najvažnije informacije sa sjednice.

Realizacija Financijskog plana HJS-a 2018. godine
Program juniora i dopisi klubova Zagreb, Labud i Val Šibenik
- Nakon zaprimanja kriterijske ljestvice od strane tajnika klase Laser utvrđuje se da su jedriličar Roko Stipanović i jedriličarka Karmen Perković ostvarili pravo na sufinanciranje troškova nastupa, temeljem prvog mjesta na kriterijskoj ljestvici sukladno odluci o financiranju juniora.
- Dodatno se odobrava pokriće troškova avio karata za trenere koji su određeni za natjecanje WS YOUTH 2018: Petar Cupać, Teo Piasevoli i Marin Sirišćević. Refundacija ostalih troškova za ovo natjecanje za sada nije u planu i ovisna je o realizaciji postojećeg plana. U rujnu će se izvršiti ponovna rekapitulacija plana juniora i ukoliko ostane sredstava moguća je rekapitulacija troškova recipročno po klubovima učesnicima. Vedran Mandić će koordinirati nabavu karata za jedriličare za koje još nije potvrđen nastup na WS Youth 2018.
- Jedriličarima Brunu Gašpiću i Roku Copiću odobrava se refundacija sredstava za SP u Kielu krajem lipnja, umjesto predviđene refundacije za SP JUN u kolovozu po 10.000,00 kn temeljem odluke o financiranju juniora.
- Uvidom u program Palme Čargo i analizom dosadašnjih troškova, ovog trenutka nije moguće odobriti dodatna sredstva. Ako bude mogućnosti, HJS će naknadno refundirati dio opravdanih troškova za Palmine pripreme za SP Aarhus.
- Karla Šavar stekla je pravo na refundaciju troškova za SP i EP U21 temeljem plasmana na kriterijskoj ljestvici. Klub radi nepovoljne financijske situacije traži isplatu akontacije koja nije predviđena usvojenim programom. Obavještava se JK Zagreb da dostavi svu dokumentaciju kojim se pravdaju realizirani troškovi, a ured HJS-a će izvršiti refundaciju troškova.

Program seniora – Milan Vujasinović - zamolba JK Split
Klub radi nepovoljne financijske situacije traži isplatu akontacije koja nije predviđena usvojenim programom. Obavještava se JK Split da dostavi svu dokumentaciju kojim se pravdaju realizirani troškovi, a ured HJS-a će izvršiti refundaciju troškova.

Dopis predsjednika Stegovne komisije – slučaj JK Clivo
Izvršni odbor primio je na znanje informaciju o pokretanju novog Stegovnog postupka.

Zahtjev za ponavljanje Stegovnog postupka JK Trogir
Zahtjev je upućen Izvršnom odboru. Nakon uvida u slučaj i konzultacija i sa odvjetnikom postupiti će se sukladnom aktima HJS-a.

Prvenstvo Hrvatske za Optimiste do 12 godina
Izvršni odbor usvaja prijedlog VZN-a za izmjenu termina PH Optimist do 12 godina zbog nastupa jedriličara iz JK Omiš Josipa Tafre (2007) na SP u Cipru. Novi termin prvenstva bi bio 08.09. do 10.09.2018. - umjesto 07.09. do 09.09. 2018. Utvrđeno je da je početak školske godine predviđen za 3. rujna 2018. tako da nema dodatnog izostajanja iz škole u odnosu na prvotni termin.

Nastup na Aarhus 2018 i WS Youth USA – prijave učesnika
Klubovi su dostavili popise učesnika prema pozivu, te će se izvršiti prijava sukladno dostavljenim podacima. JK Labud obavijestio je tijela HJS-a da jedriličar Dominik Perković neće nastupiti na SP Aarhus 2018. Vedran Mandić će izvršiti dodatnu provjeru mogućih učesnika po ovom pitanju, ujedno i kod učesnika za WS YOUTH 2018 u klasi RS:X.

Financijski izvještaj za 2017. godinu nakon uvida revizora, ujedno i Izvještaj za Skupštinu HJS-a u prosincu.
Uvrštava se Financijski izvještaj za 2017. godinu u Materijale za predstojeću Skupštinu HJS-a koji se sastoji od: Rekapitulacija priliva i odliva - novčani tijek, Rekapitulacija prihoda i rashoda, Redovni program - Realizacija po korisnicima programa, Individualni program - Realizacija po korisnicima programa, Realizacija ostalih rashoda, Donacija opreme, Upitnik o funkcioniranju sustava fin. upravljanja i kontrola 2017, FINA Izvještaj o prihodima i rashodima i Izvješće neovisnog revizora.

Razno
- Zadužuje se Vijeće za natjecanje da izvrši analizu novog sustava klase Optimist i podnese izvještaj do 1. kolovoza 2018. Izvršni odbor će uvrstiti ovu točku na prvu sljedeću sjednicu.
- Izvršni odbor osigurati će dnevno novinarsko praćenje SP Aarhus 2018.
- Početkom iduće godine utvrditi će se Program razvoja ženskog jedrenja u Hrvatskoj

Naredna sjednica Izvršnog odbora održati će se krajem kolovoza.