Sjednica je održana Splitu, 30. svibnja 2019. godine. Odluke sa sjednice, prije potvrde zapisnika:

Prostorije ureda
Usvaja se odluka o potpisivanju Anexa ugovora o zakupu sa Nikolom Deškovićem potpisanim 17.05.2019., donesena između dvije sjednice.
Informacija o ponuđenom prostoru za HJS-u od Grada Splita
Nakon pregleda prostora od članova IO, ponuđen je prostor ocijenjen kao prihvatljiv ali uz određena ulaganja. Grad je spreman priznati dio troškova ulaganja u prostor.
Prihvaća se ponuda za izradu Idejnog projekta interijera kao faze 1. u vrijednosti od 6.000,00 kn od strane ovlaštenog arhitekta K. Dešković.

Primanje u članstvo JK Sveti Ante – Tučepi
Nakon zaprimanja zahtijevane dokumentacije JK Tučepi prima se u članstvo HJS-a.

Financijski plan HJS-a
Redovni program natjecanja, pripreme i oprema
Radi nepredviđenih povećanih troškova klase odobrava se 30.000,0 kn za program klase. Sredstva se raspoređuju iz rezervnih sredstava.
Dopis JK Split – odustajanje od projekta Nacra
Izvršni odbor primio je na znanje očitovanje JK Split. Ispred Izvršnog odbora zadužuje se Robert Sandalić i Edo Fantela da izvrše dodatne razgovore sa zainteresiranima za projekt Nacra. Nakon izvještaja Izvršni odbor donijeti će nove odluke u vezi gospodarenja jedrilicom Nacra te druge odluke po ovom projektu.
Jedriličarki Anđeli De Michelli Vitturi odmrzavaju se sredstva i može ih koristiti za natjecanja klase Laser radial kako je i bilo predviđeno prvotnim planom.
Predviđena sredstva Igora Marenića u iznosu 150.000,00 kn raspoređuju se u rezervna sredstva do nove preraspodjele.

Revizijski izvještaji
Revizijski izvještaj za 2018. godinu – nakon usmenog objašnjenja Jasminke Reić, financijske tajnice prima se na znanje Izvještaj koji će se objaviti na stranicama HJS-a.
Prihvaća se ponuda za izradu revizijskog uvida za 2019. godinu.

Vijeće za natjecanje
Izvršni odbor prima na znanje odluke VZN-a po zapisnicima VZN-a od 11.5. i 14.05 2019.
Realizacija prethodne odluke vezano na sastav trenera iz programa HOO-a – trener klase Finn. Prema prijedlogu predsjednika VZN-a usvaja se slijedeća odluka. Nakon što klasa Finn nije ispunila normu, u cilju pomoći i ispunjenja norme klase 49er FX - u program angažiranja trenera HOO-a predložiti će se Karlo Krpeljević trener posade 49erFX umjesto dosadašnjeg korisnika programa Velimira Velimirovića.
Vijeće zbora sudaca
VZS-a je izršio preraspodjelu sredstava unutar plana VZS-a za potrebe sudačkog rada po Kalendaru HJS-a i dnevnom radu na odobrenjima oglasa i sudačkog sastava, ažuriranju promjena i ostalog poslovanja kod odobrenja regata HJS-a.


Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izdalo je nove upute o postupanju prilikom odobrenja regata, koje do danas nije službeno dostavljeno HJS-u.
Edo Fantela dao je kratak usmeni izvještaj sa polugodišnjeg sastanka WS-a u Londonu.

Naredna sjednica održati će se početkom srpnja.