7. sjednica Izvršnog odbora održati će se 25.08.2017 u Puli. Između ostalog na dnevnom redu razmatrati će se realizacija Financijskog plana za 2017. godinu i Izvještaj revizora za 2016. godinu. Donijeti će se odluke u Stegovnom postupku u drugom stupnju, odluke o raspolaganju imovinom HJS-a i donacije opreme klubovima korisnicima, raspravljati o Kalendaru regata HJS-a za 2017. i 2018. godinu. Donijeti će se odluka o privremenom zapošljavanju administrativne tajnice na zamjeni, a na dnevnom redu je i tečaj za trenere jedrenja u suorganizaciji HOA i splitskog KIF-a koji je u pripremi za mjesec listopad.