7. sjednica Izvršnog odbora održana je u Puli, 25. kolovoza 2017. godine. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik. Donosimo najvažnije informacije sa sjednice:

Izvršni odbor potvrdio je odluke sa prethodnih sjednica uz slijedeće napomene:
Kod raspodjele sredstava u redovnom programu potrebno je uskladiti financiranje juniora na SP i EP te se traži od VZN-a da revidira dokument iz 2013. godine.
U dokumentu VZN-a - Sustav natjecanja za Optimiste - dio koji se odnosi na Kup Hrvatske za kadete i mlađe kadete, ne primjenjuje se do daljnjeg radi neusklađenosti. Članica IO zadužena za juniore i kadete Gea Barbić i VZN potrebno je da izvrše dodatnu reviziju ovog dijela dokumenta. Dokument pod nazivom Ostale promjene koji navodi imenovanje koordinatora priprema i vođe puta za SP i EP, nije sastavni dio Sustava i nije usvojen od Izvršnog odbora.

Pregled financijske realizacije plana HJS-a za 2017. godinu do 17.08.2017. Izvršen je uvid u financijsku realizaciju plana HJS-a. Uočena je manja potrošnja sredstava po individualnim i redovnim planiranim sredstvima. Potrebno je uputiti na klubove korisnike sredstva upit o realnoj realizaciji plana do kraja godine, kako bi IO mogao izvršiti preraspodjelu sredstava na najbolji mogući način tijekom rujna.

Rješavanje žalbi
Izvršni odbor rješavao je žalbe na odluke Stegovne komisije u drugom stupnju, jednu žalbu iz prošlog i jednu iz ovog saziva, te će Izvršni odbor postupati sukladno Pravilniku i Statutu.

Imovina HJS-a
Temeljem očitovanja klubova (Trogir - 470, Mornar – Laser, Uskok - 49er) o preuzimanju obveza plaćanja PDV po doniranoj opremi, Izvršni odbor usvaja procjenu imenovane komisije za navedenu imovinu kako je predložena i u skladu sa ranijim odlukama IO.
Ustupanje kontejnera na korištenje prema očitovanjima klubova
Izvršni odbor daje kontejner HJS-a, JK Marini Kaštela na korištenje do daljnjeg. Potrebno je da JK Marina Kaštela organizira prijevoz kontejnera iz Lore u Marinu Kaštela. U slučaju potrebe za kontejnerom, HJS će obavijestiti JK Marina Kaštela na vrijeme o svojim namjerama, a najmanje mjesec dana unaprijed.

Obrazovanje trenera u suradnji sa HOO-HOA / KIF
Radi nedovoljnog broja prijavljenih i nemogućnosti organizacije tečaja po povoljnim uvjetima, tečaj se neće organizirati.

Natječaj za zamjenu adm. tajnice Lane Anđel dok je na porodiljnom dopustu.
Nakon zaprimljene natječajne dokumentacije i izvršenog testiranja najbolji kandidat je Dora Radić – Specijalistica sportskog managementa. Dora Radić prima se u radni odnos na zamjenu do povratka djelatnice koju zamjenjuje, uz prava i uvjete propisane za ovo radno mjesto u aktima HJS-a i HOO-a. Probni rok je tri mjeseca.

O točki 7. Kalendar regata 2017. i 2018. godine i točki 8. Upravljanje sportskim objektima, raspravljalo se bez donošenja odluka. Kod točke 7. donijeti će se potrebne odluke prilikom raspisivanja natječaja za organizaciju PH za 2018. godinu i upisa regata za Kalendar 2018. Na sljedeću sjednicu pozvati će se predsjednik Pododbora za sportske luke Žarko Grisogono na temu rada Pododbora i sastanka u ministarstvu u Zagrebu. Uvrstiti će se i točka na temu organizacije regata koje nisu u Kalendaru HJS-a (Fiumanka). Iduća sjednica planira se za vrijeme SP Laser u Splitu, okvirno 13.09. u prijepodnevnim satima.